سیستم آموزشی فنلان د

سیستم آموزشی فنلاند شامل پرورش خردسالان، آموزش پیش دبستانی، آموزش مقطع ابتدایی، تحصیلات مقطع متوسطه و

تحصیلات عالی می باشند.

در فنلاند آموزش پیش دبستانی، آموزش مقطع ابتدایی و مقطع متوسطه رایگان است. تحصیلات دانشگاهی نیز تا حد زیادی

رایگان است. فنلاند می خواهد فرصت برابر برای آموزش با کیفیت را به همه ارائه دهد .

پرورش خردسالان به فعالیتهای پرورشی در نظر گرفته شده برای کودکان خردسال اطلاق می شود. خدمات پرورش

خردسالان توسط شهرداریها در کودکستانها و یا کودکستانهای خانوادگی ارایه م یشود.

پیش دبستانی به طور کلی یک سال به طول می انجامد و از سال رسیدن کودک به شش سالگی آغاز می شود. آموزش پیش

دبستانی برای همه کودکان اجباری است .

آموزش مقطع ابتدایی شامل کلاسهای 1-9 م یشود ومعمولاً در هفت سالگی کودک شروع می شود. آموزش مقطع ابتدایی

برای همه کودکان اجباری اس ت .

تحصیلات مقطع متوسطه به معنای تحصیل در دبیرستان یا تحصیلات حرفه ای است. در دبیرستان، دانش آموزان دروس

عمومی را می خوانند و پس ازآن م یتوانند در مقطع دانشگاهی تحصیل کنند. در طو ل تحصیلات حرفه ای که بیشتر حالت

عملی دارند دانش اموزان شغل یاد می گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد درخواست تحصیل ، به لینک زیرمراجعه کنید:

برای اطلاعات بیشتر برای درخواست تحصیل اینجا را بخوانید .

                                                                                                                            äänitiedosto        

چطور برای تحصیل درخواست بدهید؟

 

برای تحصیل در دبیرستان می توانید از طریق درخواست سراسری درخواست بدهید. زمان درخواست سراسری در بهار است. تنها در صورتی که تحصیلات ابتدایی را به پایان رسانده اید می توانید به دبیرستان درخواست دهید.

برای تحصیل در مقطع فنی حرفه ایی می توانید در بهار از طریق درخواست سراسری اقدام کنید. همچنین می توانید در کل سال از طریق در خواست های ادامه دار اقدام کنید.

برای تحصیل در دانشگاه علمی/کاربردی می توانید اقدام کنید اگر:

  • مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان از فنلاند را دارید.
  • اگر مدرک فارغ التحصیلی از کلاس دوازدهم در فنلاند را دارید.
  • اگرمدرک فارغ التحصیلی از مقطع تحصیلات حرفه ای  را دارید.
  • اگر مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان از خاج از فنلاند را دارید.

 

برای تحصیل در دانشگاه علمی/کاربردی می توانید دو بار در سال (بهار و پاییز) اقدام کنید

برای تحصیل در دانشگاه می توانید اقدام کنید اگر:

  • اگر مدرک فارغ التحصیلی از کلاس دوازدهم در فنلاند را دارید.
  • اگرمدرک فارغ التحصیلی از مقطع تحصیلات حرفه ای  را دارید.
  • اگر مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان از خاج از فنلاند را دارید.
  • مدرک فارغ التحصیلی در خارج از فنلاند که با آن مدرک شما اجازه ی ورود به دانشگاه را در آن کشور دارید.

اطلاعات بیشتر برای درخواست برای تحصیل را از سایت  opintopolku می توانید دریافت کنید

äänitiedosto