آموزش عمومی (Yleissivistävä koulutus)

آموزش عمومی به مدرسه ای گفته می شود که دانش و مهارت های مهمی را برای همه فراهم می کند. آموزش عمومی هم در مقطع ابتدایی و هم در مقطع دبیرستان ارایه می شود. در دبیرستان برای هیچ حرفه خاصی آماده نمی شوید. با داشتن گواهی فارغ التحصیلی دوره دبیرستان، می توانید برای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه اقدام کنید.

دبیرستان اوهتیس لوسیو (yhteislyseo)در فرسسا

در فرسسا اوهتیس لوسیو(yhteislyseo) تنها دبیرستان موجود است. حتی اگر در خارج از فورسسا زندگی می کنید می توانید برای تحصیل به دبیرستان درخواست کنید.

دبیرستان اوهتیس لوسیو (yhteislyseo)در صورت وجود تعداد کافی دانش آموز، آموزش عمومی مربوط به دوره دبیرستان را ارایه می دهد. متقاضیان می توانند مستقیماً با دبیرستان (yhteislyseo(at)forssa.fi) تماس بگیرند و در مورد دوره های آموزشی سوال کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد دروس دبیرستان را در صفحه yhteislyseo  بخوانید. 

 

فاکتیا (Faktia)

فاکتیا برای مهاجرین دوره های آموزشی وفق یابی، دوره های آموزش بزرگسالان، و دوره های آموزشی مختلف دیگر ارایه میکند.

دوره ابتدایی برای بزرگسالان

آموزش ابتدایی بزرگسالان در انستیتوت حرفه ای فرسسا به آدرس Saksankatu 46 برگزار می شود. آموزش توسط شهرداری فرسسا سازماندهی می شود. آموزش ابتدایی بزرگسالان برای مهاجرانی که تحصیلات اجباری ابتدایی را به پایان نرسانده اند در نظر گرفته شده است.

تحصیلات ابتدایی بزرگسالان را زمانی که کمی زبان فنلاندی می دانید می توانید شروع کنید. در آموزش ابتداییی بزرگسالان ، زبان تدریس فنلاندی است. در این دوره، شما زبان فنلاندی بیشتری می آموزید و به طور کلی در مورد فنلاند اطلاعات می گیرید. تدریس، مواد آموزشی و وعده های غذایی در مدرسه رایگان است.  

در پایان دوره آموزش ابتدایی بزرگسالان، شما یک مدرک فارغ التحصیلی آموزش ابتدایی فنلاند و حق درخواست برای یک مدرسه فنی حرفه ای یا دبیرستان را دریافت خواهید کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد دوره ابتدایی بزرگسالان در فاکتیا را میتوانید از اینجا دریافت کنید