شما می توانید ویدیو های مربوط به مسکن و پول را در یوتیوب به زبان های فنلاندی ، انگلیسی ، سومالی و عربی تماشا کنید.

 

ویدیو های فنلاند در خانه به شناخت جامعه فنلاند کمک می کنند. ویدیو ها را می توانید برای مثال به زبان های عربی ، روسی ، دری، کرمانجی ، سورانی و تایلندی مشاهده کنید.

 

اطلاعات مربوط به زندگی و اقامت در فنلاند را می توانید در وب سایت اطلاعات فنلاند  پیدا کنید. اطلاعات به زبانهای مختلفی از جمله عربی ، فارسی ، ترکی و روسی در دسترس است.

 

اطلاعات مربوط به مترجم و استفاده از مترجم در کارهای اداری را میتوانید در وب سایت اطلاعات فنلاند-آیا به مترجم نیاز دارید؟ پیدا کنید.

 

راهنمای به فنلاند خوش آمدید یک بسته اطلاعاتی تهیه شده توسط وزارت کار درباره جامعه فنلاند است . این راهنما را می توان برای مثال به زبان های عربی ، فارسی ، روسی و تایلندی دانلود کرد.

 

اطلاعات مربوط به اجازه اقامت و مسائل شهروندی را می توان در وب سایت اداره مهاجرت  یافت.

 

مهاجرت به فنلاند و ثبت نام در سیستم اطلاعات جمعیت در وب سایت سیستم دیجیتال اطلا عات جمعیت انجام می شود.