منطقه فرسا (Forssan seutu)

منطقه  شهری فورسسا در منطقه کانتاهمه واقع شده است. در منطقه  شهری فورسسا پنج شهرداری وجود دارد شامل فورسسا، هومپیلا، یوکیونن، تامملا، اوپایا. از بین این پنج شهرداری، تنها فورسا یک شهر است. در کل منطقه فورسا حدود ۳۳۰۰۰ نفر زندگی می کنند که از این تعداد حدود نیمی از آنها در  شهر فورسسا زندگی می کنند. 

 از منطقه فورسسا بزرگراه ۲ از هلسینکی به پوری و بزرگراه ۱۰ از تورکو به همنلینناعبور می‌کند. تنها ایستگاه راه آهن منطقه در هومپیلا واقع شده است.