Oma apu/Omahoito

On tärkeää pitää huolta itsestään. Oman  hyvinvoinnin edistämisellä, oman terveyden seuraamisella ja aktiivisella osallistumisella omaan hoitoon  voi olla merkittäviä vaikutuksia niin terveyden kuin hyvinvoinninkin tilanteeseen ja kokemuksiin. Jotkut sairauksista ovat jopa itse ehkäistävissä ja osan hoidossa omalla hoidolla on merkittävä vaikutus hoidon toteutumisessa ja tilanteen kehittymisessä.