Neuvoja omahoitoon

Omahoito on omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista. Omahoito on myös sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

Omahoito tarkoittaa myös sitä, että sitoudut saamiisi hoito-ohjeisiin ja noudatat niitä voimavarojesi mukaan mahdollisimman hyvin.

Kaikissa asioissa ei ole tarkoituksenmukaista hakeutua heti vastaanotolle, vaan useita sairauksia voit myös seurata ja hoitaa itse. Ohessa on myös sairauksia, joita epäillessäsi on varminta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Sivuilla olevat ohjeet on laadittu Terveysportin käypä hoito suosituksia noudattaen sovellettuna avosairaanhoidon olemassa oleviin käytäntöihin.