Kuulo

Kuulo on tärkeä aisti, jossa ääntä tulkitaan havaintojen perusteella, sekä liitetään äänet opittuun tietoon ja muistikuviin. Kuulolla on tärkeä merkitys toimintakykyyn, sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikukseen. Kuulo voi heikentyä mm. työperäisten kuulovaurioiden ja ikäkuuloisuuden myötä. Ikäkuulo eli iän mukanaan tuoma huonokuuloisuus on yleistä, eikä siihen voida vaikuttaa lääkkeillä tai leikkauksilla. Ikäkuuloisen arkea ja kommunikaatiota voidaan tukea erilaisilla kuulon apuvälineillä. 

Kuulon tutkiminen

Jos huoli kuulosta herää, keskustelukumppanin sanoista on vaikea saada selvää tai televisiota täytyy laittaa kovalle äänenvoimakkuudelle, on hyvä ottaa yhteyttä oman terveysaseman aikuisneuvonnan terveydenhoitajaan. Tilannetta lähdetään kartoittamaan korvien tutkimisella, haastattelulla ja kuulontutkimuksella. Tarpeen mukaan asiakas saa lähetteen K-HKS Kuulokeskukseen lisätutkimuksiin ja apuvälineiden tarpeen arvioon. Kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet tulevat Kuulokeskuksen kautta. 

Kuulon huolto omalla terveysasemalla

Forssan hyvinvointikuntayhtymän toimipisteillä työskentelee kuulonkuntoutuksen vastuuhenkilöitä. He vastaavat mahdollisuuksien mukaan kuuloon ja kuulonkuntoutuksen apuvälineisiin liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin. 

Forssa/pääterveysasema

th Minna Vikman  puh. 03 41912202
sh Marja Hakala  puh. 03 41912010
th Kati Mäkitulokas puh. 03 41912224
sh Lauramaija Rantala puh.  03 41912010

Humppila/ Ypäjä

Humppila sh Jaana Kankaanpää puh. 03 41912101
Ypäjä sh Vuokko Jaakonaho puh.  03 4191 2151

Jokioinen 

th Marja Huttunen puh. 03 41912240
sh Marika Lonka puh.  03 4191 2121

Tammela

sh Jenniina Vaahtera  puh.  03 41912141