Koriste, jossa lukee mielenterveys
 

Mielenterveys

Mieli ry:n ylläpitämiä nettisivustoja

Mieli ry  

Mielenterveys on mielen hyvinvointia. Se on taitoa ilmaista tunteitaan ja kykyä työntekoon. Mielenterveys auttaa keskittymään ja mahdollistaa oppimisen. Mielenterveys ilmenee kykynä ihmissuhteisiin ja toisista välittämiseen. Hyvä mielenterveys auttaa hallitsemaan ajoittaista ahdistusta, sietämään menetyksiä ja hyväksymään tarvittaessa muutokset omassa elämässä. Terve mieli osaa myös erottaa oman ajatusmaailmansa ja ulkoisen todellisuuden toisistaan ja siihen liittyy realistinen käsitys itsestä.

Mielenterveystaitoja voi vahvistaa ja kehittää. Siihen liittyvää materiaalia löytyy Suomen mielenterveysseuran nettisivuilta, joihin on linkki yllä.

Oiva

Oiva on hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita.

Oiva sopii esimerkiksi stressin, alakulon, ahdistusoireiden tai uniongelmien lievittämiseen. Harjoitukset perustuvat hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin.

Mielenterveystalo

Mielenterveystalo on HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ylläpitämä valtakunnallinen, kaikille avoin nettipalvelu. Se tarjoaa tietoa, tukea ja hoitoa psyykkiseen hyvinvointiin liittyen. Mielenterveystalo perustuu asialliseen ja luotettavaan tietoon. Mielenterveystalossa on omat osiot aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveydestä.