Osallistuminen toimintaamme

Haluamme käydä aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme  kanssa asiakaslähtöisten palvelujen, palveluketjujen sekä kokonaisuuksien varmistamiseksi. Ylläpidämme ja kehitämme yhdenvertaisia ja monipuolisia osallistumisen kanavia ja muotoja, sillä haluamme varmistaa osallistumisen mahdollisuudet mahdollisimman monelle asiakkaallemme.  Asiakkailta saatu kokemustieto ja kehittämisideat ovat meille tärkeitä johtamisen ja kehittämisen välineitä.