Asiakasraadin mainoskuva
 

Asiakasraati

Asiakasraati on vapaaehtoinen keskustelu, arviointi- ja kehittämisryhmä, joka koostuu palveluja tuntevista asiakkaista. Asiakasraati antaa tarkkaa ja helposti hyödynnettävää tietoa kehittämisen tueksi. Asiakasraati tuo esille asiakasnäkökulmaa ja toimii asiakkaan äänenä. 

Asiakasraatiin osallistuminen edellyttää aktiivisuutta, halua vaikuttaa, kokemusta palveluista, sitoutumista ja aikaa sekä toisen ihmisen kokemuksen, näkemyksen ja mielipiteen kunnioittamista. Ryhmän jäsenyys kestää kaksi vuotta ja raati kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Asiakasraatiin rekrytoidaan uusia jäseniä aina parillisten vuosien alussa. Rekrytoinnista tiedotetaan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja toimipisteidemme ilmoitustauluilla. 

Asiakasraadin muistio 1/2020

Asiakasraadin muistio 2/2020

Sähköinen asiakasraati

Et ehkä halua sitoutua kahdeksi vuodeksi asiakasraadin toimintaan tai kulkemiseen liittyy haasteita? Sähköinen asiakasraatimme toimii Teams-ympäristössä. Sähköisen ilmoittautumisen jälkeen saat Teams-kutsun sähköpostiisi ja sen jälkeen pystyt osallistumaan toimintaan. Sähköisessä asiakasraadissa julkaistaan n. kerran kuukaudessa kyselyitä, arviointipyyntöjä tai mahdollistetaan kokemuksien jakaminen ja niistä keskusteleminen. Myös verkkotapaamiset ovat mahdollisia. Osallistuminen verkkotapaamisiin on täysin vapaaehtoista. 

Sähköiseen asiakasraatiin osallistuminen edellyttää asiakkaalta halua vaikuttaa, kokemusta palveluista, hyvän ja turvallisen nettikäyttäytymisen tuntemusta sekä toisen ihmisen kokemuksen, näkemyksen ja mielipiteen kunnioittamista. Sähköiseen asiakasraatiin voi kuulua niin kauan kuin se itselle sopii. 

Ilmoittautuminen sähköiseen asiakasraatiin