Järjestöyhteistyö

Haluamme edistää ja kehittää yhdessä järjestöjen kanssa ikääntyneille, syrjäytymisvaarassa oleville sekä lapsille ja perheille suunnattuja ennaltaehkäiseviä ja kotona selviytymistä tukevia toimintoja. Seudullista toimintaa halutaan luoda erityisesti yksinäisyyden torjumisen ja vähentämisen näkökulmasta. Järjestöyhteistyön tavoitteena on myös tukea asiakkaiden henkilökohtaisten prosessien läpikäymistä ja arjessa selviytymistä, auttaa asiakkaita uusien voimavarojen löytämisessä, ehkäistä syrjäytymistä ja tilanteiden kriisiytymistä sekä tukea ammatillista työtä.  

Kutsumme järjestöjä säännöllisesti tapaamisiin, ostamme järjestöjen palveluja, osallistumme seudullisen järjestöyhteistyön verkostoihin sekä järjestämme tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä järjestöjen kanssa

Tilat

Yhteisötalon tilat ovat maksutta sote-alan järjestöjen käytettävissä. Tiloissa voi järjestää maksutonta, kaikille avointa ja yleishyödyllistä toimintaa. Kaupallista, poliittista tai uskonnollista toimintaa tiloissa ei voi järjestää. Yhteisötalon tiloja voidaan käyttää virka-aikana myös järjestöjen asiakastapaamisten järjestämiseen.

Järjestöyhteistyön koordinointi

Järjestöyhteistyötä koordinoi järjestöyhdyshenkilö Karoliina Kärkkäinen.

Järjestöyhteistyön suunnitelma