Järjestöyhteistyö

Me haluamme edistää ja kehittää yhdessä järjestöjen kanssa erityisesti ikääntyneille, syrjäytymisvaarassa oleville sekä lapsille ja perheille suunnattuja ennaltaehkäiseviä ja kotona asumista tukevia toimintoja. Seudullista toimintaa tarvitaan erityisesti yksinäisyyden torjumisen ja vähentämisen näkökulmasta. Järjestöyhteistyön tekemisen tavoitteena on myös tukea asiakkaiden henkilökohtaisten prosessien läpikäymistä ja arjessa selviytymistä, auttaa asiakkaita uusien voimavarojen löytämisessä, ehkäistä syrjäytymistä ja tilanteiden kriisiytymistä sekä tukea ammatillista työtä.  

Kutsumme järjestöjä säännöllisesti tapaamisiin, ostamme järjestöjen palveluja, osallistumme seudullisen järjestöyhteistyön verkostoihin sekä järjestämme tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä järjestöjen kanssa.

Järjestöyhteistyötä koordinoi järjestöyhdyshenkilö Karoliina Kärkkäinen.

Järjestöyhteistyön suunnitelma 

Tilat

Yhteisötalon tilat ovat maksutta sote-alan järjestöjen käytettävissä. Tiloissa voi järjestää maksutonta, kaikille avointa ja yleishyödyllistä toimintaa. Kaupallista, poliittista tai uskonnollista toimintaa tiloissa ei voi järjestää. Yhteisötalon tiloja voidaan käyttää virka-aikana myös järjestöjen asiakastapaamisten järjestämiseen.

Hyödyllisiä linkkejä

Forssan seudulla on paljon aktiivista järjestötoimintaa, johon voi tutustua mm.  Meidän Häme-palvelussa. 

Forssan kaupungin kattavat yhdistys- ja järjestöyhteistyön sivut löytyvät tästä linkistä

Humppilassa toimivien järjestöjen yhteystietoja löytyy Humppilan kunnan sivuilta. 

Jokioisilla toimivia järjestöjä löytyy Jokioisten kunnan sivuilta. 

Tammelassa on 13 kylää ja lähes kaikissa vireä kyläyhdistys. Mm. kyläyhdistyksiin pääset tutustumaan Tammelan kunnan sivuilta. 

Tietoa Ypäjäläisistä yhdistyksistä löytyy Ypäjän kunnan sivuilta. 


 

Löysitkö sisällöstä etsimääsi tietoa?