Kokemustoiminta

Kokemustoimijoiden asiantuntijuus tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuksia kuulla ja ymmärtää asiakkaiden näkökulmaa ja auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoreettista tietoa. Kun ammattilaisten ymmärrys ja osaaminen asiakkaiden kokemusmaailmasta syvenee, voidaan asiakkaiden tarpeita tunnistaa paremmin ja kehittää palveluita ja toimintaa paremmin niitä vastaaviksi.

Haluamme vahvistaa vertaisauttamisen ja kokemustoimijuuden menetelmiä. Tavoitteenamme on, että kokemuksellinen tieto otetaan huomioon paitsi asiakassuhteissamme, myös palveluidemme ja toimintamme kehittämisessä. Kokemustoimijoita on mukana palveluidemme suunnittelussa ja henkilöstömme kouluttamisessa. 

Vertaisauttaminen

Asiakkaat, jotka haluavat olla auttamassa ja tukemassa muita oman kokemuksensa kautta voivat toimia joko vertaisohjaajina tai tukihenkilöinä. Vertaisohjaajat ja tukihenkilöt osallistuvat usein koulutukseen, jossa käydään läpi tukihenkilönä toimimisen näkökulmasta oleelliset asiat. 

Kokemuskouluttaja

Kokemuskouluttaja kouluttaa ammattilaisia oman kokemuksensa kautta. Kokemuskouluttaja voi puhua järjestämissämme koulutuksissa, seminaareissa ja muissa tapahtumissa. 

Kokemustoimija ja kokemusasiantuntija

Kokemustoimijuutta on monenlaista. Usein palveluiden kehittämiseen osallistuvilla kokemustoimijoilla ja kokemusasiantuntijoilla on jokin koulutus ja/tai järjestön tuki, joka auttaa ja tukee työskentelyssä. Kutsumme kokemustoimijoita mukaan kehittämisprojekteihimme ja muuhun kehittämistyöhön tarpeen mukaan. Järjestämme myös tilaisuuksia, joissa kerrotaan kokemustoiminnasta, siihen liittyvistä koulutuksista ja siitä millaiseen työskentelyyn etsimme kokemustoimijoita.