Parempia yhdessä!
 

Yhteistyöluokka

Yhteistyöluokka on FSHKY:n kehittämä tapa osallistaa ja kuulla lapsia ja nuoria palvelujen kehittämisessä. Yhteistyöluokan toiminnassa yhdistyvät osallisuuden ja kehittämisen lisäksi eri oppiaineet ja oppimisympäristöt sekä eri asiantuntijoiden hyödyntäminen osana opetusta.

Yhteistyöluokka ja hyvinvointikuntayhtymän edustajat tapaavat lukuvuoden aikana neljä kertaa  n. puolitoista tuntia kerrallaan. Oppimisympäristöinä toimivat koulun tilojen lisäksi hyvinvointikuntayhtymän tilat.Kaksi tapaamista ajoittuu syksyyn ja kaksi kevääseen. Tapaamisen ensimmäiset 45 minuuttia keskittyvät opetuksen sisältöihin. Sisältö voi olla esimerkiksi tiettyyn hyvinvointiin tai yhteiskuntaan liittyvään asiaan perehtymistä kuten omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen, ehkäisy, perheen hyvinvointi, päihteet, maahanmuutto tms. Sisältö räätälöidään sen mukaan millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita toimintaan osallistuvalla luokalla on. Jälkimmäisessä osiossa tehdään palvelujen kehittämistyötä. Kehittämistyötä tehdään niillä menetelmillä, joita käytetään työelämässäkin. 

Yhteistyöluokaksi sopii mikä tahansa luokka joka on kiinnostunut hyvinvointiin liittyvistä asioista ja haluaa vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin asioihin. Yhteistyöluokkaa etsitään joka vuosi touko-elokuun välisenä aikana. 

Yhteistyöluokat:

2018-2019 Kuhalan koulu 9A

2019-2020 Paanan koulu 7A