Tietokonehiiri ja käsi
 

Sairauskertomusarkisto

Potilaan hyvän hoidon, turvallisuuden ja toisaalta myös henkilökunnan oikeusturvan takaamiseksi potilasasiakirjojen tietojen tulee olla oikeita, virheettömiä ja riittäviä. Potilas voi pyytää asiakirjojen tietoja tarkastettavaksi ja virheitä korjattavaksi. Jos tarkastus tai korjaus evätään, potilaalla on oikeus saada tämä tieto kirjallisena ja perusteltuna.

Potilasasiakirjat säilyvät salassa pidettävinä potilaan kuolemankin jälkeen. Kuolleen henkilön aikaisempaa hoitoa koskevia tietoja saa joissakin tapauksissa antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi testamentin pätevyyden selvittäminen.

Forssan sairaalan arkisto palvelee asiakirja-asioissa Forssan sairaalassa käyneitä erikoissairaanhoidon asiakkaita. Perusterveydenhuollon asiakirja-asioissa otetaan yhteys ensisijaisesti omalle terveysasemalle

Hallinnon arkisto palvelee asiakirja-asioissa viiden kunnan (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) perusterveydenhuollossa käyneitä asiakkaita heidän tarvitessaan muuttaneiden tai kuolleiden terveys-, sairaus- tai hammasasiakirjoja tai yksityisten terveydenhuoltoalan lopettaneiden yritysten hammas- ym. kortteja, jotka on siirretty FSHKY:lle säilytettäviksi.

Potilastietoja tai vainajan tietoja koskevat lomakkeet löytyvät Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sivustolta