Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jota voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus ja ennen sen hakemista on huolehdittava ensisijaisten etuuksien (esimerkiksi asumistuki, työttömyysturvaetuus, sairauspäiväraha) hakemisesta. Toimeentulotukea haetaan ensisijaisesti Kelasta, joka vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä. Lisätietoa löydät kelan kotisivuilta.

Sosiaalitoimen käsiteltäviksi kuuluvat täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki. Kelan perustoimeentulotuki pitää olla haettuna ennen kuin kunnan sosiaalitoimi käsittelee täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksen.  Kela käsittelee pääsääntöisesti myös kiireelliset toimeentulotukihakemukset. Poikkeustapauksissa kunnan sosiaalitoimi voi turvata kiireellisen ja välttämättömän avun ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on selvitetty. Tuki myönnetään näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena.  

Kunta päättää itse täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteista. Täydentävän – ja ehkäisevän toimeentulotuen tarkoitus on tarjota asiakkaalle tilapäistä taloudellista tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Niiden avulla ei voida kattaa säännöllisesti toistuvia menoja. 

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävä toimeentulotuki käsitellään aina tapauskohtaisesti ja harkintaa käyttäen ja se on tarkoitettu erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata. 

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisin perustein esimerkiksi: 

  • vauvan syntymästä aiheutuviin kuluihin,
  • ensimmäisen asunnon välttämättömiin huonekaluihin,
  • alaikäisen lapsen harrastusmenoihin tai
  • läheisen hautaamisesta aiheutuneisiin kuluihin.

 Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen perusteista kunnan sosiaalitoimi päättää itse toimeentulotukilain nojalla. Tuen tarkoituksena on edistää asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa asiakkaalla ei tule oikeutta perustoimeentulotukeen. 

 Hakeminen ja päätös

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea lomakkeella tai suullisesti. Täytä lomake huolellisesti, muista omat yhteystietosi, kerro omin sanoin mihin ja miksi haet tukea. Muistathan liittää hakemukseen tositteet hakemukseen liittyvistä menoista sekä viimeisen tiliotteesi.

Hakemuksen käsittelyaika on 7 arkipäivää ja saat kirjallisen päätöksen postitse kotiisi. Päätöksessä on ohjeet muutoksenhakuun, mikäli et ole tyytyväinen asiasi ratkaisuun.  

Toimeentulotuesta säädetään toimeentulotukilaissa