Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa työelämävalmiuksia ja ottaa askeleen kohti työelämää.  Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja siitä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tavoitteet

 • Vahvistaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä
 • Edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai osallistua muihin työkykyä ohjaaviin toimenpiteisiin
 • Parantaa henkilön elämänlaatua, sosiaalisia taitoja sekä työnhakuvalmiuksia

Kesto

 • 3-24 kuukautta
 • 1-4 päivää viikossa
 • vähintään 4 tuntia päivässä

Sisältö

 • Mielekästä ja tavoitteita tukevaa
 • Yksilöllisesti räätälöityä
 •  Avustavaa työtä, johon perehdytys ja vastuuohjaaja
 • Toisille lähellä normaalia työtä, toisille totuttautumista työelämään ja työkunnon ylläpitämistä

Toimeentulo kuntouttavan työtoiminnan aikana

 • Työmarkkinatuki
 • Kulukorvaus 9 €/läsnäolopäivä
 • Mahdollinen työmarkkinatuen korotusosa enintään 200 päivältä
 • Matkakorvaus omavastuun (5 km/pv) ylittävältä osuudelta

Työtoimintapaikkoja löytyy sekä kuntien ja kuntayhtymän omista yksiköistä, että yhdistyksistä, järjestöiltä ja seurakunnilta.

Lisäksi forssalaisille vaihtoehtona ovat erilaiset kurssimuotoiset kuntouttavan työtoiminnan ryhmät.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään oman kunnan aikuissosiaalityön kautta sekä Forssan kaupungin työllisyyspalveluissa (työvoitto). Kuntouttavan työtoiminnan paikat määräytyvät asuinkunnan mukaan.