Ankkuritiimin jäsenet  Jenni Palen-Teinilä, Sirkku Nurmi ja Helena Talvi
 

Ankkuri-tiimi

Ankkuri on Forssan poliisilaitoksella toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Ankkuri tarttuu poliisin tietoon tulleisiin lasten ja nuorten rikolliseen käyttäytymiseen kuten alaikäisten päihdekokeiluihin, näpistelyyn ja nettikiusaamiseen. Ankkurin tarkoituksena on selvittää lasten ja nuorten kokonaisvaltainen elämäntilanne ja lastensuojelun tarve sekä työskennellä lasten ja nuorten sekä heidän perheiden kanssa.

Ankkuri puuttuu ja tarjoaa nopeasti apua lähisuhde - ja perheväkivaltatilanteissa ja ohjaa tarvittessa jatkotyöskentelyyn muun avun tai tuen piiriin.

Ankkuritoiminnan tavoitteena on lisätä sisäistä turvallisuutta moniammatillisella yhteistyöllä.