Perhekeskus

Perhekeskus edistää ja varmistaa lasten ja perheiden hyvinvointia. Perhekeskuksen tehtävät ovat toimijoiden yhteisiä mutta painottuvat eri palveluissa ja ammattilaisilla eri tavoin.

Mitä perhekeskus tekee?

 

Valmennuksia verkossa

Omaolon hyvinvointivalmennuksista löytyy perheen arkeen käytännön läheisiä työkaluja.

Lapsiperheiden  -valmennusohjelmalla voit vahvistaa ystävällistä ja jämäkkää vuorovaikutusta lapsesi kanssa.

Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -valmennusohjelmalla saat tietoa siitä, minkälainen vuorovaikutus vahvistaa parisuhdetta. Erilaisten harjoitteiden avulla voit kokeilla uusia toimintatapoja omassa parisuhteessasi. 

Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelmaauttaa vahvistamaan ystävällistä vuorovaikutusta vaikeinakin hetkinä sekä tarjoaa käytännön työkaluja ristiriitojen ratkaisemiseksi. 

Arjen harmituksen vähentäminen -valmennusohjelma auttaa hallitsemaan vastoinkäymisten kohtaamisessa syntyvää harmitusta sekä kielteisiä tuntemuksia ja reaktioita. Asenteita voi halutessaan muuttaa ja reaktioita voi hallita paremmin.  

Valmennukset pohjautuvat Duodecim STAR® Terveystarkastus ja –valmennukseen. Valmennukset vaativat vahvan sähköisen tunnistautumisen. Tutustu valmennuksiin Omaolossa