Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä apua kotiin silloin, kun perheessä tarvitaan konkreettista käytännön tukea arjen sujumiseen esim. päivittäisten kodin askareiden, ruuanlaiton, puhtauden, asioimisen sekä lasten hoidon ja huolenpidon kanssa.                                 

Palvelun tavoitteena on tukea ja vahvistaa perheenjäsenten omaa arjessa selviytymistä ja se toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa.

Kotipalvelua voivat saada kaikki seutukunnan lapsiperheet ja se on maksutonta

Kotipalvelua on mahdollista saada jos       

  • vanhemman oma toimintakyky on alentunut esim. väsymyksen, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn vuoksi
  • perheeseen on syntynyt kaksoset tai erityistarpeinen lapsi
  • perhettä on kohdannut jokin muu erityinen tilanne, joka kuormittaa

Palvelun kesto on 1-2 kertaa viikossa 2-3 tunnin ajan muutaman kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen tarkistetaan jatkoavun tarve.

Kotipalvelu ei voi tarjota apua silloin, jos perheesi tarvitsee

  • pelkkää kotisiivousta
  • päivittäistä pitkäkestoista lastenhoitoa esim. työssäkäynnin, etätyön, harrastuksen tai opiskelun vuoksi
  • henkilökohtaista avustajaa
  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoa
  • lastenhoitoa vanhemman sairastuessa äkillisesti

Kun perheelläsi on tuen tarve tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä oman neuvolasi terveydenhoitajaan tai lapsiperheiden kotipalvelun työntekijään. 

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksutonta.

KELA:n tuet lapsen sairastuessa 
MLL:n vanhempainnetti