Perheneuvolan työmuodot

Ohjaus ja neuvonta

Perheneuvolaan voi soittaa tai tulla käymään tilanteissa, joissa kaipaa ulkopuolisen ammattilaisen näkemystä tai neuvoja vanhempana ja kasvattajana.

Tutkimukset

Tilanteen arviointi tai ongelmien ymmärtäminen saattaa vaatia perhetutkimusta, lapsen psykologista tutkimusta, vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen arviointia tai lääkärin tutkimusta.

Hoidollinen ja terapeuttinen työ

Perheneuvolan työntekijöissä on koulutettuja psykoterapeutteja (pari- ja perheterapia, lasten ja nuorten yksilöterapia, varhaisen vuorovaikutuksen terapia, Theraplay-terapia ja EMDR-terapia) ja tätä osaamista hyödynnetään niin lyhyemmissä kuin pidemmissä hoidollisissa prosesseissa.

Lapsikeskeinen perheasiansovittelu

Lapsikeskeinen perheasiain sovittelu tarjoaa neuvotteluapua eron harkinnassa ja erojärjestelyissä. Sovittelukeskustelussa pyritään helpottamaan avio-/avoerosuunnittelua sekä aikuisten että lasten kannalta. Sovittelussa ei laadita eikä vahvisteta sopimuksia. Sovittelija ei ota kantaa, vaan pyrkii yhdessä vanhempien kanssa löytämään perheelle parhaiten sopivat ratkaisut.

Perheneuvolan perhetyö ja nepsy-valmennus

Perheneuvolan perhetyöntekijä auttaa perheitä arjen haastavissa tilanteissa paikan päällä kotona. Perhetyöntekijä on myös nepsy-valmentaja, joka auttaa vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa lapsen neurokehitykselliset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. 

Ryhmätoiminnot

Perheneuvola järjestää vuorovaikutusta tukevia ja vanhemmuutta vahvistavia ryhmiä tarpeen mukaan sekä Isä-poika -peliryhmiä.