Puheterapia

Puheterapiapalveluja tarjotaan sekä lapsille että aikuisille. Lasten asioissa terveydenhoitaja, lääkäri, varhaiskasvatus tai joku muu erityistyöntekijä tekee lähetteen puheterapeutin arvioon vanhempien suostumuksella. Puheterapiaan ei kuitenkaan vaadita lähetettä, vaan voit soittaa myös itse suoraan puheterapeutille.                                                                                           

Aikuisten kohdalla tavallisin puheterapiaan ohjautumisen syy on neurologisesta sairaudesta johtuva puheen tai kielen häiriö, nielemisvaikeus tai työ- ja toimintakykyyn vaikuttava äänihäiriö. Puheterapiaan tullaan yleensä lääkärin lähetteellä. 

Puheterapeutteihin saat yhteyden parhaiten puhelinaikana maanantaisin ja torstaisin klo 11-12.

Lasten puheterapiapalvelut ovat maksuttomia. Aikuisten asiakasmaksut www.fshky.fi/asiakasmaksut

Ensimmäinen käynti on usein ohjanta- tai arviointikäynti. Tämän jälkeen voidaan tarvittaessa aloittaa useamman käynnin mittainen puheterapiajakso. 

Tavallisimmat puheterapiaan tulon syyt lapsilla ovat:

  • lapsen puheenkehitys huolettaa, noin kolmivuotias lapsi ei puhu lausepuhetta tai puhe on hyvin epäselvää
  • lapsella on änkytystä 
  • lapsen sanavarasto ja käsitteiden oppiminen ei vastaa ikäodotuksia tai lapsella on vaikeutta ymmärtää hänelle annettuja ohjeita ja kuunnella esim. kertomuksia 
  • lapsella on johonkin sairauteen tai vammaan liittyvä syömisvaikeus, vuorovaikutuksen ja kommunikaation vaikeus tai puhemotoriikan pulma
  • noin viisivuotiaalla lapsella on puuttuvia tai virheellisiä äänteitä

Puheterapiaan sisältyy myös kotiharjoittelun ohjantaa. Kotiharjoittelu on tärkeää edistymisen kannalta. Puheterapeutti toimii asiakkaan/vanhempien luvalla myös yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden kanssa ja on tarvittaessa mukana ohjaamassa jatkotutkimuksiin. Puheterapia sisältää usein lähiympäristön ohjantaa ja esim. puhetta tukevien kommunikaatiokeinojen käyttämistä.

Lasten puheterapiapalvelut FSHKY:ssä

Tietoa lapsen kielenkehityksestä

R-äänteen kotiharjoitteluohjeet

S-äänteen kotiharjoitteluohjeet

L-äänteen kotiharjoitteluohjeet

K-äänteen kotiharjoitteluohjeet

Kielijumppaharjoituksia

Tukiviittomat

Hyödyllisiä linkkejä