Kaarisilta

Lastenkoti ja Perhetyönkeskus Kaarisilta on lastensuojelulaitos, joka on tarkoitettu huostaanotetuille lapsille ja nuorille.

Lastenkodissa annamme määräaikaista sijaishoitoa lapsille sekä sovitusti huoltajille lapsensa kanssa. Hoitojakson aikana pyritään tilanne rauhoittamaan sekä sijoitetun että kotitilanteen osalta. Perheen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa selvitämme lapsen ja perheen tilannetta: palaako lapsi kotiin vai tarvitaanko muu jatkosijoituspaikka. Hoitojakson tavoitteet laadimme yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti.

Keskeistä työssämme on jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, omaohjaajatyö, yksilöllisyys, yhteistyö vanhemmuuden tukeminen, kodinomaisuus, perhekeskeisyys, perhetyö ja jälkihuolto.

Toimintaamme ohjaa  lapsi- ja perhekeskeisyys, oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus.

Lastenkodin tarkoituksena on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito.
Lastenkotihoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Sijoituksen kesto riippuu lapsen tarpeista ja perheen tilanteesta.

Lapsen tai perheen lastensuojelun tarpeesta voi ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin.