Kaarisilta

Lastenkoti Kaarisilta on perustettu vuonna 2000 ja se on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän oma ympärivuorokautinen vastaanottava lastensuojelulaitos.  Kaarisilta tarjoaa laitoshoitoa kiireellisesti tai avohuollollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille. Kaarisillan lastenkoti tarjoaa hoitoa pääsääntöisesti lyhytaikaisiin sijoituksiin ja vastaa kuntayhtymän alueen kriisisijoituksista. Sijoituspäätöksen tekee Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaalityöntekijä tai virka-ajan ulkopuolella Hämeenlinnan sosiaali- ja kriisipäivystys. Paikkaluku lastenkodissa on 7.

Kaarisillassa toteutetaan suunnitelmallista arvioivaa ja kuntouttavaa työskentelyä yhdessä lapsen, perheen ja muiden lapsen ympärillä olevien toimijoiden kanssa. Keskeistä työssämme on jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, omaohjaajatyö, yksilöllisyys, yhteistyö vanhemmuuden tukeminen, kodinomaisuus, perhekeskeisyys, perhetyö ja jälkihuolto.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat  lapsi- ja perhelähtöisyys, oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus.

Lastenkodin tarkoituksena on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito.

Lapsen tai perheen lastensuojelun tarpeesta voi ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin.