Lastensuojelu

 
Äiti ja lapsi nurmikolla
 

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, tasapainoinen ja monipuolinen kehittyminen sekä taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito.

Yhteydenotto lastensuojeluun

Lastensuojeluun voit ottaa yhteyttä aina, kun sinulla herää huoli oman lapsesi tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinnoinnista esim. liittyen

  • lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen
  • vanhempien päihteiden käyttöön tai mielenterveyden ongelmiin
  • lapsen tai nuoren päihteiden käyttöön ja kokeiluun
  • lapsen kotona käytettyyn fyysiseen väkivaltaan
  • perheen kriisitilanteeseen.

Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos hän kokee turvattomuutta.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisesti lomakkeella, postitus Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Lastensuojelu, Forssan Sairaala (Urheilukentänkatu 9), PL 42, 30101 Forssa. Lisää asiaa lastensuojeluilmoituksen teosta kohdassa Sosiaali- ja perhepalvelut/lastensuojelu/lastensuojelu sosiaalityö/lastensuojelu-ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Yhteydenotto ei automaattisesti johda lastensuojelun asiakkuuteen.

Lastensuojelu järjestää

Lastensuojeluna järjestetään lapselle ja perheelle erilaisia tukitoimia avohuoltona. Tilanteen vaatiessa lastensuojeluna voidaan järjestää lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Kiinteässä yhteydessä lastensuojelun sosiaalityön kanssa toimii lastenkoti Kaarisilta. Lapsen tai perheen lastensuojelun tarpeesta voi ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijöihin.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Lastensuojelun käsikirja »

Asiakkaaksi

Lastensuojelutarpeen arvioinnissa otetaan vastaan uusien asiakkaitten lastensuojeluilmoitus ja tehdään lastensuojelutarpeen selvitykset.

Lastensuojeluinfo (monikielinen verkkopalvelu)

Asiointi

FSHKY, Forssan sairaala, 2. kerros
 lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden luona tapahtuu ajanvarauksen kautta, sosiaalityöntekijöillä on arkipäivisin puhelinaika klo13.00-13.30 puh. 03 41911.

Akuuteissa lastensuojelun asioissa yhteys puh. 112.