Langalla sormitaiteilua
 

Sovittelu on mahdollisuus – rakennetaan sovintoa!

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on maksutonta, lakisääteistä ja koko väestölle tarkoitettua palvelua. Siinä rikoksen tai riidan osapuolille järjestetään mahdollisuus käsitellä tapahtunutta turvallisessa ilmapiirissä ja puolueettomien sovittelijoiden ohjauksessa.

Sovittelussa osapuolet kohtaavat toisensa ja käsittelevät rikoksen tai riidan aiheuttamia haittoja. Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi.

Sovittelutoimistojen ammatillinen henkilöstö organisoi sovittelutoimintaa. Sovittelutapaamisten ohjauksesta vastaavat pääasiassa koulutetut vapaaehtoistyöntekijät.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu perustuu lakiin rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 9.12.2005/1015.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo sovittelutoimintaa. Valtio maksaa palveluntuottajille korvauksen sovittelutoiminnan aiheuttamista kuluista. Kanta-Hämeen sovittelutoimiston palveluntuiottajana on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.

Kanta-Hämeen sovittelutoimiston toiminta-alue:

Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä.

Sovitteluneuvottelutilat löytyy: Forssasta, Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä.
 

Tietosuoja THL/ Rikos- ja riita- asioiden sovittelu