Asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet

Vaikeavammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista kotona voidaan helpottaa tekemällä asuntoon muutostöitä tai asentamalla sinne erilaisia välineitä tai laitteita.

Asunnon muutostöitä myönnettäessä pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Muutostyöt korvataan, jos hakija tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Muutostöitä tehdään vain vakinaiseen asuntoon. Muutostöitä ei tehdä esim. tehostetussa palveluasumisessa asuvan henkilön kotilomien mahdollistamiseksi.

Korvattavia muutostöitä ovat mm. ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien tekeminen, ammeen poisto, kiinteiden kalusteiden, rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen ja asunnon välittömässä läheisyydessä olevien esteiden poistaminen. Asunnon välittömässä läheisyydessä olevat ulkoalueiden muutostyöt korvataan (esim. luiskat ja kaiteet). Välineitä ja laitteita voivat olla esimerkiksi kiinteästi asennetut nostolaitteet, porrashissi, kuulovammaisten hälytysjärjestelmät ja ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä. Vamman tai sairauden kannalta välttämättömien toimenpiteiden kohtuulliset kustannukset korvataan kokonaan. Asumistason tai asumismukavuuden parantamisesta aiheutuvia kustannuksia tai asunnon perusparannustöitä ei korvata.

Asunnon muutostöiden välttämättömyyden arviointi ja tarkoituksenmukainen toteuttaminen edellyttää yleensä eri ammattilaisten yhdessä tekemää kotikäyntiä. Kotikäynnille osallistuvat yleensä vammaispalvelun sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai kuntoutusohjaaja sekä FSHKY:n hyväksymä rakennusalan ammattilainen.

Vammaisen henkilön muuttaessa kunnasta toiseen tulee lähtökunnan korvata muutostyöt. Jos muutostyöt voidaan suorittaa vasta muuton jälkeen, vastaa kustannuksista uusi kotikunta.

Tulostettava hakemus vammaispalveluihin löytyy täältä