Henkilökohtainen apu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023 nimellä Oma Häme. Palvelujen ja työntekijöiden yhteystiedot, kuten puhelinnumerot pysyvät tässä vaiheessa samoina kuin ennen. Sinua palvelevat jatkossakin tutut työntekijät. 

Henkilökohtaisen avun palkanlaskenta hoidetaan vielä vuoden 2023 ajan Tilitoimisto Rantalaisen toimesta.

 • Tiedote e-laskuista ja suoramaksuista siirryttäessä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle
 • Valtakirja tilitoimistolle 1.1.2023 alkaen

 • Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä elämään omannäköistään elämää ja toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää niihin toimiin, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

  Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

  •  päivittäisissä toimissa
  •  työssä ja opiskelussa
  •  harrastuksissa
  •  yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  •  sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

  Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, opiskeluun ja työntekoon siinä laajuudessa kuin sitä välttämättä tarvitaan. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnetään vähintään 30 h/kk, jollei pienempi määrä ole riittävä.

  Henkilökohtaisen avun käyttäjän pitää pystyä itse määrittelemään tarvitsemansa välttämättömän avun sisältö ja toteutustapa. Avun tarpeen tulee olla välttämätöntä ja toistuvaa. Henkilökohtainen apu ei voi olla pääsääntöisesti hoitoa, hoivaa eikä valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myönnetä ikääntymisestä johtuviin sairauksiin tai toimintarajoitteisiin. Avustajana ei voi toimia vammaisen omainen tai läheinen ilman erityisen painavaa syytä

  Henkilökohtaista apua haettaessa hakemuksen liitteeksi tulee liittää lääkärin lausunto. Lausunnossa lääkärin tulisi ottaa kantaa siihen, missä asioissa hakija välttämättä tarvitsee apua ja siihen, onko hakijalla kykyä itsenäisiin päätöksiin ja tekoihin. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tapaa hakijan.

  Henkilökohtainen apu voidaan järjestää joko niin, että vammainen henkilö toimii avustajan työnantajana tai ostamalla palvelu yritykseltä. Työnantajana vammainen henkilö etsii avustajan esim. TE -toimiston avulla, ja tekee työsopimuksen avustajan kanssa. Palkanmaksu tapahtuu tilitoimiston ja vammaispalveluiden toimistosihteerin toimesta. Ostopalvelussa käytetään FSHKY:n kilpailuttamaa yritystä.

   Tilitoimiston yhteystiedot:

  Tilipalvelu Rantalainen Oy

  Kutomonkuja 2 A 3, 30100 Forssa

  palkanlaskija

  03 871 8290

  hyky.forssapalkat(at)rantalainen.fi

  Alla tulostettavat asiakirjat linkkeinä: