Kehitysvammaisten palvelut

https://www.fshky.fi/asiakkaalle/terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta/tietopaketti/

Henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi eikä hän saa tarvitsemiaan palveluita muiden lakien nojalla, voi hakea kehitys-vammaisille tarkoitettuja palveluja. 

Palveluja on järjestettävä kehitysvammalain nojalla, jos sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia. 

Kehitysvammaisen asiakkaan palvelujen turvaamiseksi asiakkaalle tehdään haluttaessa palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelmapäätös (EHO).

 Kehitysvammahuolto tarjoaa asiakkailleen neuropsykiatrista valmennusta (nepsy-valmennus) tarpeen mukaan.