Kuvassa näytetään vaihtoehtoista kommunikointivälinettä
 

Asumispalvelut

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kehitysvammaisten asumispalvelut järjestetään joko FSHKY:n omana palvelutuotantona tai ostopalveluna eri palveluntuottajilta. Eri asumispalvelumuotoja (tehostettu palveluasuminen, ohjattu palveluasuminen sekä tuettu ja itsenäinen asuminen) tuotetaan eri tavoin Forssan seudun kunnissa. Asumispalveluissa ylläpitona voidaan pitää asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta (muun muassa pesuaineet ja WC-paperit) aiheutuvia kuluja.

Asumispalveluihin ohjaudutaan palveluohjausprosessin yhteydessä.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset tulivat voimaan 10.6.2016. Kehitysvammalain määräykset koskevat kaikkia kehitysvammaisia ihmisiä, joille on tehty yksilöllinen erityishuolto-ohjelmapäätös. 

Tässä linkki toimintaohjeeseen: Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa. 

Tässä linkki Yhtymäjohtajan asettamispäätökseen rajoittamistoimenpiteitä käsittelevän asiantuntijatyöryhmän kokoonpanosta

Tästä löydät palveluasumisen asiakasmaksut

Niittyvilla

Niittyvillan tehostetussa palveluasumisyksikössä on 16+1 asukaspaikkaa. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Niittyvillan toiminta pohjautuu elämyksellisen arjen tukemiseen, jossa korostetaan asukkaiden osallistumista, itsemääräämisoikeutta ja yhteisöllisyyttä. Asukkaat osallistuvat arjen toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti.

Tästä löydät Niittyvillan omavalvontasuunnitelman

Tästä löydät Niittyvillan rekisteriselosteen

Kerrostalo

Niittyvillan pihapiirissä olevassa Kerrostalossa on ohjatun palveluasumisen yksikkö, jossa on 17+1 asukaspaikkaa. Henkilökunta on paikalla muulloin paitsi yöaikaan. Tarvittaessa Niittyvillan yöhoitaja käy Kerrostalolla.

Asukkaiden ohjaus pohjautuu yhteisölliseen toimintaan. Viikoittain pidettävissä yhteisökokouksissa päätetään yhteisistä asioista ja suunnitellaan toimintaa.

Tästä löydät Kerrostalon omavalvontasuunnitelman

Tästä  löydät Kerrostalon rekisteriselosteen kameravalvonnasta

 Lukkarin ryhmäkoti

Lukkarin ryhmäkoti on kehitysvammaisille tehostettua palveluasumista tarjoava asumisyksikkö, jossa on 10 asiakaspaikkaa. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Ryhmäkodin ohjaajat tekevät tarvittaessa tuetun- ja itsenäisen asumisen käyntejä.

Tästä löydät Lukkarin omavalvontasuunnitelman

Ruiskoti

Ruiskoti on ohjatun palveluasumisen yksikkö, jossa on 12 asukaspaikkaa. Henkilökunta on paikalla muulloin paitsi yöaikaan. Yövalvonta tapahtuu palvelukeskuksen hoivaosaston työntekijöiden käynteinä tarvittaessa. 

Ruiskodin toiminnan kantavana ajatuksena on yksilöllinen hoito- ja huolenpito sekä elämyksellisyys erityisesti aistipuutarhassa piha-alueella.

Tästä löydät Ruiskodin omavalvontasuunnitelman

 Asuminen tuetusti ja itsenäisesti 

 Kehitysvammaiset asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan ja saavat tarvittavan tuen kotiinsa. Tuetun ja itsenäisen asumisen tukemisesta vastaavat asumisen- ohjaajat. Tuen määrä vaihtelee asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Ohjaajat ovat tavoitettavissa joka päivä.

Palveluseteli kehitysvammaisten asumispalveluissa

Palveluseteli on yksi vaihtoehto Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän itsetuottamille tai ostamille palveluille. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä määrittelee palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden tuottamia palveluja setelillä voi ostaa. Asiakkaille maksuttomiksi säädetyissä palveluissa asiakkaalle ei tule omavastuuosuutta. Asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä(569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi.

Tästä löydät palveluseteli sääntökirjan

Tästä löydät hakemuksen palvelusetelituottajaksi