Kuvassa asiakkaiden tekemiä askarteluja
 

Kehitysvammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään työikäisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävään työtoimintaan, ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin etuuksiin.

Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta, ja siellä on ruokailumahdollisuus. Aterioista asiakas maksaa yhtymähallituksen määrittelemän hinnan.

Toiminta- ajatus: Päivätoimintojen tavoitteena on järjestää vaikeavammaisille ja autismin kirjon henkilöille toimintaa, joka tukee heidän aikuisuuttaan sekä itsenäisessä elämässä selviytymistään. Toiminnassa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, esimerkiksi kuvakommunikaatiota sekä kehonkielen ymmärtämistä. Toiminnan sisältönä on muun muassa musiikkia, liikuntaa, aistitoimintojen tukemista sekä ympäröivään ympäristöön ja yhteiskuntaan tutustumista. Päivätoiminnoissa kantavana ajatuksena on multisensorinen ympäristö ja toiminta


Päivätoiminta Päiväniitty

Forssan kaupungissa kehitysvammaisten päivätoiminta järjestetään Päiväniityssä, jossa on 20 asiakaspaikkaa. 

Päiväniityn omavalvontasuunnitelma on täällä

Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kehitysvammaisten päivätoiminta Helmiina

Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kehitysvammaisten asukkaiden päivätoiminta järjestetään Helmiinassa, jossa on 15 asiakaspaikkaa.

Helmiinan omavalvontasuunnitelma on täällä