Pelilauta perhehoidossa
 

Kehitysvammaisten perhehoito

KeVa-perhehoidon ennakkovalmennus alkaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä syksyllä 2022

 Perhehoito on kehitysvammaisen hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidossa perhehoidettava elää tavallista perheen elämää. Perhehoitajana toimivat ovat käyneet lain edellyttämän Keva-perhehoidon ennakkovalmennuksen, joka mahdollistaa sen, että jokainen kehitysvammainen pääsee hyvin valmentautuneeseen perheeseen. 

Perhehoito voi olla:

  • pitkäaikaista, jolloin kehitysvammainen asuu perhehoidossa pysyvästi
  • tilapäistä/osapäiväistä, jolloin kehitysvammainen tulee sovitusti hoitoon perhehoitajan luo. Perhehoitaja voi myös tulla hoitamaan kehitysvammaista perheen kotiin

Perhehoito perustuu kuntayhtymän ja perhehoitajan väliseen toimeksiantosopimukseen. 

 Perhehoidossa olevalla kehitysvammaisella henkilöllä on voimassa yksilöllinen palvelusuunnitelma ja sen pohjalta tehty erityishuolto-ohjelmapäätös (EHO). Yli 16-vuotiailta kehitysvammaisilta peritään hoidosta asiakasmaksulain mukainen korvaus. Osapäiväisestä perhehoidosta ei peritä asiakasmaksua. 

Perhehoidosta saa lisätietoa kehitysvammahuollon palveluohjaajilta.

Perhehoidon palkkio ja kulukorvaukset 2023

Perhehoidon hoitopäivälista löytyy tästä 

Perhehoidon toimintaohje löytyy tästä 

Perhehoidon matkakorvauslomake löytyy tästä