Tilapäishoidon lelut
 

Tilapäishoito

Lapsuudenkodeissaan asuville kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan tilapäishoitoa. Tilapäishoidon tavoitteina voi olla mm. vanhempien jaksamisen tai nuoren itsenäistymisen tukeminen. Tilapäishoitoa järjestetään Niittyvillassa Forssassa, ostopalveluna tai Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämänä tilapäis- / perhehoitona. Aikuisten tilapäishoito järjestetään Niittyvillan tehostetun palveluasumisen yksikössä.

Lastenpaikka Teuvola  

Lastenpaikka Teuvola on kehitysvammaisten lasten (0-18 vuotta) tilapäishoitopaikka. Teuvolassa on kaksi asiakaspaikkaa yön yli hoitoon ja yksi paikka niin sanottuun päivähoitoon (klo 7 – 21), joka mahdollistaa perheen osallistumisen harrastuksiin ym. mahdollisesti äkillisiinkin tarpeisiin.

Teuvolassa annetaan kokonaisvaltaista ja lapsilähtöistä hoitoa kehitysvammaisille lapsille.

Teuvolan toimintaan kuuluu leikkiä, laulua, syömistä, nukkumista, ulkoilua jne. Teuvolassa toimitaan hyvin yksilöllisesti jokaisen lapsen tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä Teuvolassa käyvien lasten ikäjakauma on 4-17 vuotta.

Teuvolassa työskentelee vakituisesti kolme hoitajaa. Yöhoidosta huolehtii Niittyvillan työntekijät. Hoitaja on paikalla vuorokauden ympäri. Teuvolan hoitajat on koulutettu Toimiva lapsi & perhe: Lapset puheeksi -menetelmään.

Teuvola on palkittu talvella 2018 Kanta-Hämeen LAPE (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma)-hankkeen Aito kohtaaminen -kunniakirjalla. Palkinnon perusteluna on ”Henkilökunta palveluhaluista ja kohtaa lapsen vanhempineen lämpimästi ja aidosti. Halu auttaa ja löytää sopivia ratkaisuja raskaan arjen tukemiseksi”. Juuri tämä on Teuvolan työntekijöiden tärkein tavoite.

Tästä löytyy Teuvolan omavalvontasuunnitelma