Kuvakommunikaatio työtoiminnan lähdöstä
 

Työtoiminta

Kehitysvammaisten työtoiminta ostetaan ostopalveluna eri palveluntuottajilta. Työtoimintaa järjestetään työvalmennuskeskuksissa tai avotyönä. Asiakkaiden työaika ja työtehtävät sovitaan yksilöllisesti elämäntilanteen, kykyjen ja voimavarojen mukaan. Työtoiminta sekä siihen liittyvät kuljetukset ovat asiakkaille maksutonta erityishuoltoa. Asiakas saa työpanoksestaan työosuusrahan. Asiakas maksaa ateriasta asiakasmaksupäätöksen mukaisen korvauksen .