Kuljetuspalvelut

Maakunnalliseen kuljetuspalveluun muutoksia 1.7.2022 alkaen

Ohje kuljetuspalveluun löytyy tästä

Asiakasohje sähköiseen tilaukseen MAKUPA-matkojen tilaussovellus

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina järjestämällä heille kuljetuspalveluja taksilla tai invataksilla.

Kuljetuspalveluun on oikeus henkilöllä, jolla on sairauden tai  vamman vuoksi pitkäaikaisesti (yli vuosi) erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Työssä käymistä tai opiskelua varten kuljetuspalveluna myönnetään tarpeellinen määrä matkoja tavanomaisella työssäkäynti- tai opiskelualueella. Asiointi- ja virkistysmatkoja myönnetään yleensä 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella sekä asiakkaan asuinkunnan naapurikuntien alueella. Alue, jolla kuljetuspalvelua voi käyttää, riippuu asiakkaan asuinkunnasta.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin, joihin korvausta saa KELA:sta.

Pelkkä ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn alentuma ja iän tuomat esteet liikkumisessa eivät täytä vaikeavammaisuuden määritelmää. Ikääntyneiden kuntalaisten on mahdollista hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Julkisten kulkuyhteyksien puute ei oikeuta kuljetuspalveluun.

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä

Ammattihenkilöstön lausunto kuljetuspalvelun hakemista varten löytyy täältä 

Palautetta kuljetuspalvelusta voit lähettää Taksi Helsingin verkkosivuilta osoitteesta:

https://www.taksihelsinki.fi/tilaataksi/sote-taksi/makupa

puhelimitse 09 8770 2470 tai

postitse osoitteeseen:

Taksi Helsinki Oy, Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki