Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina järjestämällä heille kuljetuspalveluja taksilla tai invataksilla.

Kuljetuspalveluun on oikeus henkilöllä, jolla on sairauden tai  vamman vuoksi pitkäaikaisesti (yli vuosi) erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Työssä käymistä tai opiskelua varten kuljetuspalveluna myönnetään tarpeellinen määrä matkoja tavanomaisella työssäkäynti- tai opiskelualueella. Asiointi- ja virkistysmatkoja myönnetään yleensä 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella sekä asiakkaan asuinkunnan naapurikuntien alueella. Alue, jolla kuljetuspalvelua voi käyttää, riippuu asiakkaan asuinkunnasta.

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin, joihin korvausta saa KELA:sta.

Pelkkä ikääntymisestä aiheutuva toimintakyvyn alentuma ja iän tuomat esteet liikkumisessa eivät täytä vaikeavammaisuuden määritelmää. Ikääntyneiden kuntalaisten on mahdollista hakea sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Julkisten kulkuyhteyksien puute ei oikeuta kuljetuspalveluun.

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä

Kuljetuspalveluohje täältä

Ammattihenkilöstön lausunto kuljetuspalvelun hakemista varten tulostettava

Ammattihenkilöstön lausunto kuljetuspalvelun hakemista varten  verkossa täytettävä

Palautetta kuljetuspalvelusta voit lähettää Taksi Tampereen verkkosivuilta osoitteesta:

https://www.taksitampere.fi/sote/

Ohjeistus palautteiden ja reklamaatioiden lähettämiseen ohje

Ohje tilauksesta Internetin kautta