Omaishoito

Alle 65-vuotiaiden vammaisten ja kehitysvammaisten omaishoidontuki siirtyy 1.11.2020 vammaispalvelun palvelualueen piiriin.