Omaishoito vammaispalveluissa

Vammaispalvelut myöntävät asiakkailleen  omaishoidontukea 65 ikävuoteen asti. Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen/pitkäaikaissairaan henkilön hoitoa ja huolenpitoa kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tarkoituksena on mahdollistaa hoidettavan asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja siirtää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Omaishoidon tukea haetaan omaishoidontukihakemuksella. Omaishoidontuen koordinaattori tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan palveluntarve, hoitajan soveltuvuus tehtävään sekä muut myöntämisedellytykset. 

Yhteydenotot: Omaishoidontuen koordinaattori Viivi Vehmas puh. 03 4191 6545 gsm 0505811420  tai viivi.vehmas(at)omahame.fi

Omaishoidon vapaat

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää kolme vuorokautta (3 vrk) vapaata sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Hoitajan lakisääteisen vapaan pitäminen ei vähennä hänelle maksettavaa hoitopalkkiota.

Omaishoitaja voi pitää lakisääteiset vapaapäivät säännöllisesti kuukausittain tai säästää ne ja pitää pidemmän ajan vapaata yhtäjaksoisesti. Vapaita ei voi pitää etukäteen. Vapaat on pidettävä 6 kuukauden kuluessa niiden kertymisestä. Hoidettavalta perittävä asiakasmaksu on hoitajan lomapäivien ajalta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukainen.  Alle 16-vuotiailta ei peritä asiakasmaksua. 

Omaishoitajan vapaat voidaan järjestää

  • palvelusetelillä asiakkaan kotona (omaishoidon palveluseteli kolme kpl/kuukausi, arvoltaan 65€/kpl)
  • sijaisomaishoitona
  • tilapäishoitona/perhehoitona (kehitysvammahuollon asiakkaat)
  • joillekin vammaisasiakkaille lyhytaikaishoitona ikääntyneiden asumispalveluissa

Sijaisomaishoitajien listat voi palauttaa osoitteeseen:

Fshky Vammaispalvelut Turuntie 18, 30100 Forssa tai sähköpostilla osoitteeseen: viivi.vehmas(at)omahame.fi

Linkit omaishoidon lomakkeisiin: