Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennusta voidaan myöntää vammaiselle henkilölle ja tarvittaessa hänen lähipiirilleen yksilöllisen tarpeen mukaan.

Sopeutumisvalmennuksena järjestetään ensisijaisesti puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien ohjausta, viittomakielen opetusta, näkövammaisten liikkumistaidon ohjausta, asumisvalmennusta ja asumiskokeiluja. Loma- ja virkistystoiminta ei ole sopeutumisvalmennusta.

Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai terapeutin suositus, jossa on määritelty sopeutumisvalmennuksen määrä ja tavoitteet.

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy tästä