Vammaisneuvosto

Forssan Seudun vammaisneuvosto 2019 - 2021

Forssan seudun vammaisneuvosto on Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, niiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa seudullinen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon seudun kunnissa. Vammaisneuvosto edistää myös vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille sekä muille tahoille vammaisia koskevissa asioissa ja hoitaa muut toimintaansa kuuluvat ja kunnanhallitusten määräämät tehtävät. Vammaisneuvosto seuraa vammaisille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen, tukitoimien sekä muiden etuuksien kehitystä ja niiden saatavuuden parantumista kunnissa.

 

Forssan seudun vammaisneuvoston kokoonpano :

Nikkanen Timo, jäsen, Humppilan kunta

Ketola Marita, varajäsen                      

 Suonpää Jukka, jäsen, Jokioisten kunta                                                                  Marttila Pauli, varajäsen

 Suutela Kaarina, jäsen, Tammelan kunta                                                                Löfstedt Jan, varajäsen

Jokio Mirja, jäsen, Ypäjän kunta                                                                                 Varjorinne-Mäkeläinen Janika, varajäsen

 Polo Sirpa, jäsen, Forssan kaupunki                                                                          Jolanki Pauliina, varajäsen

Nikkanen Evelina, jäsen, Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.      Saarinen Taina, varajäsen

Mäkelä Arja, pj, Forssan seudun diabeetikot ry.                                                 Kaunisaho Leila, varajäsen

 Nygren Jouko, jäsen, Forssan Seudun Kuulo ry.                                                  Lukkala Anja, varajäsen

 Nieminen Pia, sihteeri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä                Seppänen Kirsti, varajäsen

Virve Takala, jäsen, Leijonaemot ry.                                                                         Mervi Vastamäki, varajäsen

Erkki Leipälä, jäsen, Forssan seudun hengitysyhdistys ry                                 Kirsi Koivu, varajäsen

 Sinikka Huusela, jäsen, Forssan seudun näkövammaiset ry                                 Anna-Maija Tuisku varajäsen