Vammaisneuvosto

Forssan Seudun vammaisneuvosto 1.6.2021 - 31.5.2025

Forssan seudun vammaisneuvosto on Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, niiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa seudullinen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon seudun kunnissa. Vammaisneuvosto edistää myös vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille sekä muille tahoille vammaisia koskevissa asioissa ja hoitaa muut toimintaansa kuuluvat ja kunnanhallitusten määräämät tehtävät. Vammaisneuvosto seuraa vammaisille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen, tukitoimien sekä muiden etuuksien kehitystä ja niiden saatavuuden parantumista kunnissa.

 Forssan seudun vammaisneuvoston kokoonpano :

 • Takala Virve, Pj, Leijonaemot ry, virve.takala(at)gmail.com                       varajäsen Vastamäki Mervi
 • Mansikkaniemi Jukka ,Vpj, Forssan seudun sydänyhdistys, jukka8mansikkaniemi(at)gmail.com                                                                varajäsen Okslahti Jukka
 • Huusela Sinikka, jäsen, Forssan seudun näkövammaiset ry                    varajäsen Virkkunen Sisko
 • Arppe Reino, jäsen, Forssan seudun hengitysyhdistys ry                        varajäsen Ilvonen Sirkka-Liisa
 • Nikkanen Eveliina, jäsen, Forssan seudun kehitysvammaisten Tuki ry varajäsen Saarinen Taina
 • Paulus Tarja, jäsen, Luustoyhdistys ry                                                            varajäsen Nygren Jouko
 • Koivisto Janne, jäsen, Tammelan kunta                                                        varajäsen Tuovinen Tuomo
 • Nikkanen Timo, jäsen, Humppilan kunta                                                        varajäsen Ketola Marita
 • Marttila Pauli, jäsen, Jokioisten kunta                                                            varajäsen Hakamäki Jenni
 • Jokio Mirja, jäsen, Ypäjän kunta                                                                      varajäsen Varjorinne-Mäkeläinen Janika
 • Polo Sirpa, jäsen, Forssan kaupunki                                                                varajäsen Jolanki  Pauliina
 • Selänniemi   Anna, sihteeri, FSHKY anna.selanniemi(at)fshky.fi             varajäsen Molander Susanne