Vammaisneuvosto

Forssan Seudun vammaisneuvosto 2019 - 2021

Forssan seudun vammaisneuvosto on Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien, niiden alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa seudullinen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon seudun kunnissa. Vammaisneuvosto edistää myös vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille sekä muille tahoille vammaisia koskevissa asioissa ja hoitaa muut toimintaansa kuuluvat ja kunnanhallitusten määräämät tehtävät. Vammaisneuvosto seuraa vammaisille tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen, tukitoimien sekä muiden etuuksien kehitystä ja niiden saatavuuden parantumista kunnissa.

 Forssan seudun vammaisneuvoston kokoonpano :

 • Nikkanen Timo, jäsen, Humppilan kunta
  Ketola Marita, varajäsen                      
 •  Suonpää Jukka, jäsen, Jokioisten kunta                                                                  Marttila Pauli, varajäsen
 •  Suutela Kaarina, jäsen, Tammelan kunta                                                                Löfstedt Jan, varajäsen
 • Jokio Mirja, jäsen, Ypäjän kunta                                                                                 Varjorinne-Mäkeläinen Janika, varajäsen
 •  Polo Sirpa, jäsen, Forssan kaupunki                                                                          Jolanki Pauliina, varajäsen
 • Nikkanen Evelina, jäsen, Forssan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.      Saarinen Taina, varajäsen
 • Mäkelä Arja, pj, Forssan seudun diabeetikot ry. puh. 044 980 7919 tai info(at)arjanhoivapalvelut.fi                                             
  Kaunisaho Leila, varajäsen
 •  Nygren Jouko, jäsen, Forssan Seudun Kuulo ry.                                                  Lukkala Anja, varajäsen
 •  Nieminen Pia, sihteeri, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä                Seppänen Kirsti, varajäsen
 • Virve Takala, jäsen, Leijonaemot ry.                                                                         Mervi Vastamäki, varajäsen
 • Erkki Leipälä, jäsen, Forssan seudun hengitysyhdistys ry                                 Kirsi Koivu, varajäsen
 •  Sinikka Huusela, jäsen, Forssan seudun näkövammaiset ry                         Anna-Maija Tuisku varajäsen