Vammaispalvelun päivätoiminta

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, johon kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoimintaan on oikeus työikäisillä (alle 65-vuotiailla) vaikeavammaisilla henkilöillä, jotka eivät voi osallistua sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävään työtoimintaan, ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin etuuksiin.

Vammaispalveluilla on kaksi päivätoimintayksikköä, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kehitysvammaisille henkilöille. Muiden vaikeavammaisten henkilöiden päivätoiminta järjestetään yksilöllisesti.

Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta lukuun ottamatta asiakkaalta päivätoiminnassa tarjottavista aterioista ja matkoista perittävää omavastuuosuutta.

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä