Vammaispalvelujen sosiaalityö

Vammaispalveluissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, jotka vastaavat vammaispalvelulain mukaisten palveluiden järjestämisestä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä, jos vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia esim. asumisessa, liikkumisessa tai kotona selviytymisessä yleensä. Asiakastapaamiset tapahtuvat ajanvarauksella joko vammaispalvelutoimistossa tai kotikäynnillä asiakkaan luona.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä on asiantuntija vammaispalvelulakiin liittyvissä palveluissa ja hän neuvoo ja ohjaa asiakkaita ja heidän läheisiään erityisesti vammaispalvelulain mukaisten palveluiden hakemiseen ja käyttämiseen liittyvissä asioissa. Mahdollisuuksien mukaan neuvontaa annetaan muissakin vammaisten henkilöiden sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä mm. kotihoidon, terveydenhuollon ja muiden erilaisia palveluja tuottavien tahojen kanssa tai asiakas ohjataan oikeiden/muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalityöntekijä vastaa vammaisten henkilöiden palveluohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista ja palvelusuunnitelmien laadinnasta. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.

Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Asiakkaalla on oikeus palvelusuunnitelmaan, mutta myös oikeus kieltäytyä palvelusuunnitelman laatimisesta. Suunnitelma laaditaan yhdessä vammaisen henkilön ja hänen läheistensä kanssa, jos vammainen ja hänen läheisensä sitä haluavat. Palvelusuunnitelmaneuvotteluun voi osallistua myös muita asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä, esim. fysioterapeutti.


Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä

Vammaispalveluohje löytyy täältä