Ylimääräiset erityisruokavaliokustannukset

Ylimääräiset erityisruokavaliokustannukset

Ylimääräisinä erityisravintokustannuksina korvataan tavanomaisen ruoan ja erityisravinnon kustannusten välinen erotus. Erityisravintokustannusten tulee olla välttämättömiä ja pitkäaikaisia. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto, josta käy ilmi erityisravinnon tarve. Pelkkä lääkärin tai muun ammattihenkilön suositus ei ole riittävä.

Ennen erityisravintokustannusten korvaamista tulee selvittää mahdolliset ensisijaiset tukimuodot. Erityisravintokustannuksiin voidaan saada korvausta Kelasta vammaistuen tai eläkkeensaajan hoitotuen kautta.

 Ylimääräiset vaatekustannukset

Ylimääräisiä vaatetuskustannuksia voidaan korvata vammaispalveluna yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. Kyseeseen tulevat lähinnä kustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamasta vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Korvattavia vaatteita voivat olla mm. painevaatteet. Hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys vaatteiden hankinta- tai muutoskustannuksista. Kustannuksista huomioidaan normaalit vaatekustannukset ylittävä kohtuullinen osa. 

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä