Aikuisneuvonta

Aikuisneuvolat vastaavat oman lähialueensa aikuisväestön neuvolapalveluista. Aikuisneuvolassa terveydenhoitaja antaa henkilökohtaista terveysneuvontaa, seuraa terveydentilaa, antaa rokotuksia, toimii kuulonkuntoutuksen vastuuhenkilönä, palvelee muistiasioissa ja toimii kansansairauksien (diabetes, valtimotaudit, verenpainetauti, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt) ennaltaehkäisemiseksi. Yhteistyö terveysaseman muun henkilöstön ja omalääkärin kanssa on kiinteää.

Ympäristökunnissa terveydenhoitajat tekevät maksuttomien hoitotarvikkeiden tarpeen arvioita yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa, opastavat käytössä ja jakavat hoitotarvikkeita.

Aikuisneuvolan terveydenhoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella ja puhelinaika on päivittäin.