Terveystarkastukset

Sähköinen terveystarkastus

Tee sähköinen terveystarkastus, kun haluat kattavan raportin terveydentilastasi. Terveystarkastus Omaolossa arvioi sairastumisriskejäsi sekä antaa sinulle arvion keskimääräisestä eliniän ennusteesta. Näet miten henkinen hyvinvointisi ja elintapasi vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja riskiisi sairastua.

Terveystarkastuksen ennusteet ovat tarkimmat 18-70 -vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole raskaana ja joilla ei ole todettu vakavaa sairautta, esimerkiksi sepelvaltimotautia tai syöpää.

Kyselyn täyttämisen on hyvä varata noin 10-15 minuuttia aikaa.

Omaehtoinen terveystarkastus

Kuntalaiset voivat varata tarvittaessa ajan oman kunnan aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolle terveystarkastukseen. Terveydenhoitajan vastaanotolla saa tietoa ja ohjeita terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista kuten rokotuksiin, ravitsemukseen, liikuntaan, päihteisiin, tupakkaan tai painonhallintaan liittyvistä seikoista. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa laboratoriokokeisiin ja lääkärinvastaanotolle.

Työttömien terveystarkastukset

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen.  Terveystarkastus pohjautuu elämäntapahaastatteluun. Tarkoituksena on edistää terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Tarvittaessa asiakas ohjataan laboratoriotutkimuksiin, lääkärin vastaanotolle tai suuhygienistille.

Aloite terveystarkastuksen tarpeesta tulee kunnan sosiaalitoimesta,  työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta tai asiakkaalta itseltä.

Omaishoitajien terveystarkastukset

Omaishoitajilla on mahdollisuus käydä vapaaehtoisessa ja maksuttomassa terveystarkastuksessa. Terveystarkastuksella pyritään tukemaan omaishoitajan terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. Terveystarkastus pohjautuu asiakkaan tarpeisiin ja esille nouseviin terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä rajoittaviin haasteisiin.  Ajan voi varata oman kunnan aikuisneuvolan terveydenhoitajalta.

Kutsuntavelvollisten tarkastukset

Vuosittain tehdään lakisääteinen terveystarkastus kutsuntavelvollisille, eli miehille, jotka täyttävät kyseisenä vuonna 18 vuotta tai ovat saaneet aiemmissa kutsunnoissa terveydellisistä syistä lykkäystä ja määrätty uudelleen tarkastettavaksi. Pääsääntöisesti kutsuntatarkastukset toteutetaan 2. opiskeluvuoden lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilaitoksessa tai oman kunnan terveysasemalla jos opiskelupaikkaa ei ole. Terveystarkastukseen kutsutaan kirjeitse kevään aikana ennen kutsuntoja.

Lisätietoja saa Puolustusvoimien verkkosivuilta ja Hämeen aluetoimistosta puhelin 0299 484190.