Koronarokotteita tarjottimella
 

Kanta-Hämeen koronarokotukset -sivustoon pääset tästä.


11.11.2021
Influenssa- ja koronarokotukset keskitetysti Sortohaassa
Forssassa kaikki influenssa- ja koronarokotukset tapahtuvat Sortohaan rokotuspisteessä, osoitteessa Sortohaankatu 3 .

Ympäristökunnissa rokotukset saadaan omilta terveysasemilta.

**********
27.10.2021
Koronarokotusten antaminen laajenee FSHKY:ssä

FSHKY:ssä aloitetaan THL:n suosituksen mukaan kolmannen rokoteannoksen tarjoaminen

  • Voimakkaasti immuunipuutteisille
  • Kaikille 60 vuotta täyttäneille
  • Hoivakodissa tai laitoksissa asuville
  • Lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville
  • Lyhyellä annosvälillä kaksi rokoteannosta saaneille

Löydät riskiryhmät THL:n sivustolta. Voit varata ajan kolmannelle koronarokotukselle, kun edellisestä rokotteesta on kulunut 6 kk.

Henkilöille, joiden 2. rokoteannoksesta on kulunut 6 kuukautta, annetaan 3. rokoteannos, paitsi: 

 • Alle 30-vuotiaille miehille ei toistaiseksi anneta 3. rokoteannoksia
 • Henkilöille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt, voidaan 3. rokoteannos antaa jo 2 kuukautta toisesta rokoteannoksesta
 • Hoivakodeissa tai laitoksissa asuvat asukkaat pyrimme rokottomaan heidän asuinpaikoissaan kuten aiemminkin.

  3. rokotteelle varataan aina aika puhelimitse 03 4191 4191

Huomaathan, että tällä hetkellä FSHKY:n rokotuspuhelinlinjat (sekä influenssa- että koronarokotukset) ovat ruuhkautuneet. Puhelut ovat tallentuneet järjestelmään ja ne hoidetaan soittojärjestyksessä.

Kolmas rokote influenssarokotteen yhteydessä

3. koronarokotteen voi saada samalla käynnillä kuin influenssarokotteen, mikäli 2. rokoteannoksesta on kulunut 6 kuukautta ja rokotuspisteessä on tarjolla koronarokotetta. Varmistaaksesi tämän, varaa aikasi influenssarokotteelle puhelimitse 03 4191 6500.

**************
22.9.2021
FSHKY aloittaa 3. rokoteannosten antamisen voimakkaasti immuunipuutteisille

THL suosittelee kolmansien rokoteannosten antamista niille 12 vuotta täyttäneille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia. Kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

Voimakkaasti immuunipuutteisille on nyt tarjolla kolmas rokoteannos myös Forssan alueella. Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan seuraavat ryhmät: elinsiirto, kantasolusiirto, vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos, immunosuppressiivinen syöpähoito, autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä, dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta, pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV.  

Tarkemmat erittelyt kolmanteen rokoteannokseen tällä erää oikeutetuista löydät THL:n sivustolta.

Rokotukseen on varattava aika etukäteen puhelimitse 03 4191 4191.

**************
18.8.2021
12-15 -vuotiaiden koronarokotukset

12-15 -vuotiaiden koronarokotukset ovat käynnistyneet Forssan seudulla. Rokottamisessa noudatetaan kansallisia viranomaisohjeita ja suosituksia, jotka löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta Koronarokotukset lapsille ja nuorille

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä noudattaa näitä ohjeistuksia ja tarjoaa 12–15-vuotiaille ja heidän vanhemmilleen tietoa rokottamisesta sekä kehottaa keskustelemaan aiheesta kotona. Jos nuori on epävarma rokotteen ottamisen suhteen tai ei kypsyystasonsa puolesta kykene siitä päättämään, asiasta pyydetään kirjallinen rokotuslupa kaikilta laillisilta huoltajilta. 

Suosittelemme tutustumaan mm. THL:n 12.8.2021 järjestämään webinaariin aiheesta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=ARlLV386YLY 

Opettajat ja terveydenhoitajat ovat saaneet vanhempien laatimia allekirjoitettuja kaavakkeita, joissa kielletään rokottamasta lasta. Nämä eivät ole tarpeen, koska lasta ei rokoteta, jos hän ei sitä itse halua ja epäselvissä tapauksissa lupaa kysytään kaikilta laillisilta huoltajilta.

*******
17.8.2021
FSHKY järjestää ajanvarauksettoman rokotuspäivän

Sortohaan rokotuspisteessä järjestetään ajanvaraukseton eli ns. walk in -rokotuspäivä lauantaina 21.8. jolloin kaikki 12 vuotta täyttäneet asukkaat voivat tulla hakemaan 1. koronarokoteannoksensa klo 9.00 alkaen niin kauan kuin rokotetta riittää, kuitenkin korkeintaan 15.30 asti.

Tuolloin kannattaa seurata aktiivisesti FSHKY:n sosiaalista mediaa. Rokotteita on rajallinen määrä ja tiedotamme rokotteiden loppumisesta tai ylijäämästä tilanteen mukaan.  Ruuhkatilanteissa kannattaa varautua jonottamaan ulkona, myös sateessa.

 Varsinainen tehosterokotteiden aikaistamispäivä ilman ajanvarausta järjestetään seuraavana lauantaina eli 28.8. THL:n suosittelema tehosteväli on vähintään 8 viikkoa, mutta tehosteväli voi olla myös lyhyempi.

***********
10.8.2021
Jos tehosteaika on viikolla 36 tai 37 niin sitä voi nyt aikaistaa

FSHKY tarjoaa PfizerBioNTech:in Comirnaty- rokotteen saaneille mahdollisuuden aikaistaa tehosteaikaansa. FSHKY määrittelee miltä viikoilta tehosteajat ovat siirrettävissä aikaisemmaksi. Tällä hetkellä sähköisessä ajanvarauksessa siirto-oikeus on mahdollista viikoille 36 ja 37 eli 6.-19.9.2021 väliselle ajalle tehosteaikansa alun perin saaneilla.
Sähköisen ajanvarauksen kautta voit siirtää aikaisemmaksi vain Comirnaty -tehosterokoteaikaasi. 

Modernan tehosteajat vaihdetaan vaihtovuoron tullessa puhelimitse.  Myös viikon 36 ja 37 puhelimitse varattuja Comirnaty tehosteaikoja voi pyytää aikaistamaan puhelimitse.

Aikaistettuja aikoja on tarjolla viikoille 33 ja 34 eli 16–29.8. väliseksi ajaksi ja yksittäisiä peruutusaikoja jo aikaisemmin. Aikoja on rajoitetusti. Aikoja avataan lisää mahdollisuuksien mukaan.


************
29.07.2021
Tehosterokotusten aikaistaminen

FSHKY tarjoaa PfizerBioNTech:in Comirnaty- rokotteen saaneille mahdollisuuden aikaistaa tehosteaikaansa.

 FSHKY määrittelee miltä viikoilta tehosteajat ovat siirrettävissä aikaisemmaksi. Tällä hetkellä sähköisessä ajanvarauksessa siirto-oikeus on mahdollista viikolle 36 eli 6.-12.9.2021 väliselle ajalle tehosteaikansa alun perin saaneille. Sähköisen ajanvarauksen kautta voit siirtää aikaisemmaksi vain Comirnaty -tehosterokoteaikaasi. Modernan tehosteajat vaihdetaan vaihtovuoron tullessa puhelimitse. Myös viikon 36 puhelimitse varattuja Comirnaty tehosteaikoja voi pyytää aikaistamaan puhelimitse.

 Aikaistettuja aikoja on tarjolla viikolle 33 eli 16–22.8. väliseksi ajaksi ja yksittäisiä peruutusaikoja jo aikaisemmin. Aikoja on hyvin rajoitetusti ja aikaistettua tehosteaikaa voidaankin tarjota toistaiseksi vain noin 25%:lle rokotettavista. Aikoja avataan lisää mahdollisuuksien mukaan.

***********
21.07.2021
Koronarokotusajankohtaa voi aikaistaa

Sähköisessä ajanvarauksessa on nyt mahdollista aikaistaa jo varattua ensimmäistä koronarokoteannosta. Ensimmäiset vapaat ajat ovat jo 26.7.2021. Ajan aikaistaminen sähköisessä ajanvarauksessa koskee vain 18 vuotta täyttäneitä asukkaita. Alle 18-vuotiaiden aikojen aikaistaminen on mahdollista vain puhelimitse.

Aikaistaessasi rokoteaikaasi varaa ensin uusi aika ja vasta sen jälkeen peru aiemmin varaamasi aika: näin toimien saat varmimmin haluamasi ajan. Käyttämättä jätetystä varatusta palvelusta peritään asiakasmaksulain mukainen maksu.

19.7.2021 alkaen 1. rokotteensa saaneet saavat automaattisesti tehosteaikansa alle 12 viikon päähän. Tehostevälissä on jonkin verran vaihtelua rokotuspäivästä riippuen.

Tehosteaikansa jo 12 viikon päähän saaneiden tehosteajan aikaistamista valmistellaan ja siitä tiedotetaan lähipäivinä.

*********
18.06.2021
Rokotukset laajenevat 12-15 vuotta täyttäneisiin riskiryhmiin kuuluviin

Koronarokotukset laajenevat 12–15 vuotta täyttäneisiin riskiryhmiin kuuluviin. Perusterveiden 12-15-vuotiaden rokotuksien aloittamisesta ohjeistetaan myöhemmin kesällä. Perussairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 12-15-vuotiaat rokotetaan samoin periaattein kuin 16 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat. Ylipainon arvioinnissa alle 16 vuotiailla käytetään ns. lasten BM-indeksiä (ISO-BMI) ja rajana pidetään painoindeksiä 35, joka kuvaa vaikeaa ylipainoa. Tarkemmat riskiryhmätiedot osoitteessa: https://thl.fi/…/riskiryhmien-koronarokotusten-jarjestys

Tällä hetkellä rokotettavia ryhmiä FSHKY:n alueella ovat näin ollen:

 • kaikki 12 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat
 • kaikki 30 vuotta täyttäneet

Sähköistä ajanvarausta suositellaan ensisijaisesti kaikille https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/kanta-hame/ , mutta jos mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen ei ole, ajan voi aina varata myös puhelimitse numerosta 03 4191 4191.
*********
16.6.2021
Rokotukset laajenevat 30 vuotta täyttäneille


Ajanvaraus koronarokotukseen on nyt avoinna 30 vuotta täyttäneille, sekä kaikille riskiryhmiin kuuluville. Vapaita aikoja on vielä kesäkuullekin. 

Rokotamme kuntien terveysasemilla ja Forssassa Sortohaan rokotuspisteellä. Tehosterokote annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Varmistathan siis ensimmäistä aikaa varatessasi, että myös tehosteaika on sinulle sopiva.

Ajanvaraus sähköisesti https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/
tai puhelimitse 03 4191 4191 Takaisinsoittopalvelu, eli voi soittaa milloin vain.

*********
7.6.2021
Rokotukset laajenevat 35 vuotta täyttäneille

Ajanvaraus koronarokotukseen on nyt avoinna 35 vuotta täyttäneille sekä kaikille riskiryhmiin kuuluville. Rokotamme kuntien terveysasemilla ja Forssassa Sortohaan rokotuspisteellä. Tehosterokote annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Varmistathan ensimmäistä aikaa varatessasi, että myös tehosteaika on sinulle sopiva.


Ajanvaraus sähköisesti https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/ tai puhelimitse 03 4191 4191. Takaisinsoittopalvelu,  johon voi soittaa milloin vain.

**********
25.5.2021
Rokotukset laajenevat 40 vuotta täyttäneille

Ajanvaraus koronarokotukseen on nyt  avoinna kaikille 40 vuotta täyttäneille sekä kaikille riskiryhmiin kuuluville.

Rokotamme kuntien terveysasemilla ja Forssassa Sortohaan rokotuspisteellä. Muistathan, että tehosterokote annetaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Varmista ensimmäistä aikaa varatessasi, että myös tehosteaika on sinulle sopiva. Rokotevalmisteena käytetään joko Modernaa tai Pfizeriä.

Ajanvaraus sähköisesti https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/ 
tai puhelimitse 03 4191 4191. Kyseessä on takaisinsoittopalvelu.

*********
7.5.2021
Rokotukset laajenevat 50 vuotta täyttäneille

Ajanvaraus koronarokotukseen on nyt avoinna kaikille 50 vuotta täyttäneille sekä kaikille riskiryhmiin kuuluville.
Rokotevalmisteena käytetään joko Modernaa tai Pfizeriä. 
Rokotamme kuntien terveysasemilla ja Forssassa Sortohaan rokotuspisteellä.

Ajanvaraus sähköisesti https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/
tai puhelimitse 03 4191 4191

**********
29.4.2021
Rokotusten ajanvaraus laajenee

 Koronarokoteaikoja voivat varata seuraaviin ryhmiin kuuluvat asukkaat:


 • Kaikki 55 vuotta täyttäneet            
 • Kaikki 1. ja 2. riskiryhmään kuuluvat 16 vuotta täyttäneet          
  • Rokote kaikilla Moderna tai Pfizer.          

Kysynnän hiipumisen takia AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta annetaan FSHKY:ssä enää tehosterokotteena 65-vuotta täyttäneillä yhden rokoteannoksen saaneille asukkaille. 

Ajanvaraus sähköisesti: https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/
Puhelinajanvaraus: 03 4191 4191

TULOSSA: Kaikki 50 vuotta täyttäneet

**********
20.4.2021
FSHKY laajentaa rokotuksia koskemaan 60 vuotta täyttäneitä

Kaikki 60 vuotta täyttäneet         

 • Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer, tiistaina 27.4. ja 4.5. AstraZeneca        
 • Rokote: 60-64 -vuotiaille Moderna ja Pfizer        
 • Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus    

Kaikki 1. ja 2. riskiryhmään kuuluvat          

 • Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer, tiistaina 27.4. ja 4.5. AstraZeneca        
 • Rokote: Alle 65-vuotiaille Moderna ja Pfizer        
 • Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus      

 TULOSSA: Kaikki 55 vuotta täyttäneet       

 • Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer, tiistaina 27.4. ja 4.5. AstraZeneca        
 • Rokote: 55-64 -vuotiaille Moderna ja Pfizer

Sähköinen ajanvaraus: 

https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/

Puhelinajanvaraus: 03 4191 4191

**********
14.4.2021
FSHKY rokottaa:

Kaikki 65 vuotta täyttäneet 

 • Rokote: 70 vuotta täyttäneille Moderna (mRNA) ja Pfizer (mRNA), tiistaina 20. ja 27.4. AstraZeneca (adenovirusvektori)        
 • Rokote: 65–69 -vuotiaille tiistaina 20. ja 27.4 AstraZeneca (vain sähköinen ajanvaraus)        
 • Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus    

Kaikki 1. ja 2. riskiryhmään kuuluvat         

 • Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer, tiistaina 20. ja 27.4. AstraZeneca        
 • Rokote: Alle 65-vuotiaille Moderna ja Pfizer        
 • Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus      

TULOSSA: Kaikki 60 vuotta täyttäneet         

 • Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer, tiistaina 20. ja 27.4. AstraZeneca         
 • Rokote: 60–64-vuotiaille Moderna ja Pfizer     

SÄHKÖINEN AJANVARAUS: https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/
PUHELINAJANVARAUS: 03 4191 4191

*********
8.4.2021
FSHKY:n rokotusten tämän hetkinen tilanne

FSHKY rokottaa:

Kaikki 70 vuotta täyttäneet     
Rokote: Moderna (mRNA) ja Pfizer (mRNA), tiistaina 20. ja 27.4. AstraZeneca (adenovirusvektori) 
Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus     

Kaikki 1. riskiryhmään kuuluvat 
Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer, tiistaina 20. ja 27.4. AstraZeneca 
Rokote: Alle 65-vuotiaille Moderna ja Pfizer 
Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus
        
2. riskiryhmään kuuluvat 40 vuotta täyttäneet
Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer, tiistaina 20. ja 27.4. AstraZeneca
Rokote: 40-64 vuotiaille Moderna ja Pfizer 
Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus
    
Riskiryhmiin kuulumattomat 65-69-vuotiaat 
Rokote: 20. ja 27.4. AstraZeneca 
Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus
    
TULOSSA: Kaikki 2. riskiryhmään kuuluvat
Rokote: 65 vuotta täyttäneille Moderna, Pfizer ja AstraZeneca
Rokote: 16-64 vuotiaille Moderna ja Pfizer
Ajanvaraus: sähköinen ajanvaraus ja puhelinajanvaraus

SÄHKÖINEN AJANVARAUShttps://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/
PUHELINAJANVARAUS: 03 4191 4191
 
Tämän hetkisen tiedon mukaan AstraZenecan rokotetta ei saa antaa henkilöille, jotka ovat milloinkaan sairastaneet sinustromboosin (aivolaskimotukos) tai ovat saaneet hepariinihoidon (ns. napapiikki) laukaiseman trombosytopenian (verihiutalekato)

*********

8.4.2021
FSHKY laajentaa koronarokotuksia koskemaan kaikkia 65-vuotta täyttäneitä ja 2. riskiryhmään kuuluvia 40 vuotta täyttäneitä. 

EMA:n suositus AstraZenecan rokotteen käytössä ei sisältänyt uusia kannanottoja rokotteen saajien ikärajoihin, joten jatkamme rokottamista AstraZenecan rokotteella. Rokotuspäivät ovat 20. ja 27.4.2021: muina päivinä FSHKY:ssa ei AstraZenecan rokotetta käytetä. Myöhemmistä päivistä tiedotetaan erikseen.

Nyt myös perusterveet 65-69 vuotiaat voivat varata aikoja sähköisesti. Heille tarjotaan rokotejaon perusteella yksinomaan AstraZenecan rokotetta. Mahdollisesta puhelinajanvarauksen avaamisesta tälle ryhmälle tullaan tiedottamaan erikseen.

Tämän hetkisen tiedon mukaan AstraZenecan rokotetta ei saa antaa henkilöille, jotka ovat milloinkaan sairastaneet sinustromboosin (aivolaskimotukos) tai ovat saaneet hepariinihoidon (ns. napapiikki) laukaiseman trombosytopenian (verihiutalekato).
Sairausperusteinen riskiryhmäjako THL:n sivuilla. 

*********

7.4.2021
FSHKY odottaa EMA:n päätöstä AstraZenecan rokotteen käytöstä, ennen kuin laajentaa rokotteen käyttöä koskemaan kaikkia 65-vuotta täyttäneitä.

Rokotteen käytön jatkuessa, tulevat rokotepäivät olemaan 13. ja 20.4.2021: muina päivinä FSHKY:ssa ei AstraZenecan rokotetta käytetä asukkaiden rokottamiseen. Myöhemmistä päivistä tiedotetaan lisäksi erikseen.

 Perusterveet 65 vuotta täyttäneet voivat varata aikoja sähköisesti sen jälkeen, kun ajanvarauksen avaamisesta ilmoitetaan     https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/. Mahdollisesta puhelinajanvarauksen avaamisesta tälle ryhmälle tullaan tiedottamaan myös erikseen.

Tällä hetkellä rokotettavia ryhmiä kullakin rokotteella ovat seuraavat:

 • Kaikki 70 vuotta täyttäneet - Moderna (mRNA) ja Pfizer (mRNA), (tauolla: AstraZeneca (adenovirusvektori))    
 • Kaikki 1. riskiryhmään kuuluvat - 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer (tauolla: AstraZeneca), alle 65-vuotiaille Moderna ja Pfizer    
 • 2. riskiryhmään kuuluvat60 vuotta täyttäneet- 65 vuotta täyttäneille Moderna ja Pfizer (tauolla: AstraZeneca), 60-64 vuotiaille Moderna ja Pfizer
 • TULOSSA: Riskiryhmiin kuulumattomat 65-69-vuotiaat (AstraZeneca)    
 • TULOSSA: 2. riskiryhmään kuuluvat 40 vuotta täyttäneet (65 vuotta täyttäneille Moderna, Pfizer ja AstraZeneca, 40-64 vuotiaille Moderna ja Pfizer, )

Tämän hetkisen tiedon mukaan AstraZenecan rokotetta ei saa antaa henkilöille, jotka ovat milloinkaan sairastaneet sinustromboosin (aivolaskimotukos) tai ovat saaneet hepariinihoidon (ns. napapiikki) laukaiseman trombosytopenian (verihiutalekato).
*********

1.4.2021
Tänään 1.4.2021 FSHKY laajentaa koronarokoteajanvarausta koskemaan 60 vuotta täyttäneitä, 2. riskiryhmään kuuluvia. Aikoja voivat 1.4.2021 klo 15 alkaen varata kaikki 70-vuotta täyttäneet, 16-vuotta täyttäneet 1. riskiryhmään kuuluvat ja 60-vuotta täyttäneet 2. riskiryhmään kuuluvat.
Puhelinajanvarauksen jonoa aletaan purkamaan vasta pääsiäisen jälkeen muun terveydenhuollon toiminnan ruuhkautumisen välttämiseksi. Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään sähköistä ajanvarausta: https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/ 

Forssassa rokottamisen painotus siirtyy 9.4. alkaen Pääterveysasemalta Sortohaan rokotuspisteeseen (Sortohaankatu 3, 30100 Forssa). Paikalle saapuvia pyydetään huomioimaan rajallinen paikoitustila ja mahdollisuuksien mukaan käyttämään esim. Kartanokeskuksen parkkialuetta, josta on n. 500 metrin kävelymatka rokotuspisteeseen. Aiemmin sovittuihin tehosteannosten aikatauluihin tai rokotuspaikkoihin tällä muutoksella ei ole vaikutusta. 

Riskiryhmistä lisätietoa tästä.

**********

19.3.2021
THL:n tämän päiväisen päätöksen myötä ensi viikon rokoteajat 22. ja 23.3.2021 AstraZenecan rokotteella perutaan. Aikojen peruutuksesta ilmoitetaan rokotettaville tekstiviestillä perjantaina 19.3. Samalla heille kerrotaan, että heille ilmoitetaan myöhemmin uusi rokotusaika.

Muiden rokotusajan saaneiden ei tarvitse tehdä  mitään.

Näitä uusia aikoja aletaan antamaan maanantaina 22.3. Muina päivinä ei FSHKY:ssä kyseisellä rokotteella ensi viikon aikana rokoteta.

Lisätietoja aiheesta THL:n sivuilta.
**********

12.3.2021
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä laajentaa koronavirusrokotuksia koskemaan 70 vuotta täyttäneiden ikäryhmää. Ajanvaraus on 12.3.2021 alkaen mahdollista sähköisesti osoitteessa https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/ 

Puhelimitse  ajanvaraus on mahdollista vasta tiistaina16. 03.2021 numerosta 03  4191 4191. Edelleen myös aiempiin ryhmiin kuuluville annetaan rokotusaikoja.
*********

5.3.2021
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä laajentaa koronavirusrokotuksia koskemaan 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmää. Ajanvaraus 5.3.2021 alkaen on mahdollista sekä sähköisesti osoitteessa https://www.khshp.fi/rokotusohjelma/forssa/ että puhelimitse 03 4191 4191. Edelleen myös aiempiin ryhmiin kuuluville annetaan rokotusaikoja.
**********

18.2.2021
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä aloittaa rokotukset alle 70-vuotiaille riskiryhmäläisille ja 80 vuotta täyttäneille 22.2.2021 alkaen.

Edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvien asukkaiden ajanvaraus on mahdollista 18.2.2021 klo 10.00 alkaen puhelimitse (03 4191 4191) tai sähköisesti
www.koronarokotuksetkantahame.fi

Aikoja on edelleen rajallisesti saatavilla rokotteiden rajallisen saatavuuden vuoksi. Kaikille halukkaille ei voida tarjota rokotusaikaa heti vaan heille ilmoitetaan rokotusajankohta myöhemmin (ei mahdollista sähköisessä ajanvarauksessa).

Alle 70-vuotiaista rokotetaan ensin ne asukkaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus:

 • Elinsiirto (milloin tahansa tehty) tai kantasolusiirto (enintään 6 kk sitten tehty tai hylkimisenestolääkitys käytössä) 
 • Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (mm. immuunipuolustusta heikentävää lääkehoitoa saavat potilaat) 
 • Vaikea puolustusjärjestelmän sairaus (sekä lisäksi henkilöt, joilta on poistettu perna) 
 • Vaikea, krooninen munuaissairaus (mm. dialyysihoito) 
 • Vaikea, krooninen keuhkosairaus (mm. keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma tai tablettimuotoista kortisonihoitoa viimeisen vuoden sisällä vaatinut astma) 
 • Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes 
 • Downin oireyhtymä (aikuiset)

Tarkemmat tiedot riskiryhmistä osoitteessa www.thl.fi

**************
16.2.2021
Kanta-Hämeen koronarokotukset -verkkosivusto auttaa löytämään ajantasaisen tiedon omasta rokotusajankohdasta ja paikasta

**************
2.2.2021
Koronarokotukset käynnistyvät hyvinvointikuntayhtymän alueen kuntalaisille  

Väestön koronarokotukset käynnistyvät kaikilla kuntayhtymän terveysasemilla. Ensimmäisenä rokotetaan vuonna 1935 ja sitä ennen syntyneet, sekä heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajansa. Rokotetta saapuu rajallisia eriä viikoittain, joten kaikkia halukkaita ei pystytä rokottamaan ensimmäisten viikkojen aikana.

Puhelinajanvaraus on auki vuonna 1935 ja sitä ennen syntyneille.   

Koronarokotusajan varaaminen tapahtuu puhelimitse numerosta 03 4191 4191. Puhelu ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään, johon sanellaan henkilötiedot ja asuinkunta. Sinulle soitetaan takaisin heti, kun rokotetta on saatavilla ja rokotusaikasi on tiedossa.  

Koronavirusrokote antaa suojaa SARS-CoV2 -viruksen aiheuttamaa COVID-19 -tautia vastaan.  Tauti aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion, jonka voimakkuus voi vaihdella oireettomasta kuolemaan johtavaan.   

Huomioitavaa rokotukselle saapuessasi 

 • Kaikissa toimipisteissä asioivilla tulee olla maski kasvoillaan. 
 • Saapukaa omalle ajalle täsmällisesti. 
 • Jokaisen on kiinnitettävä huomioita turvaväleihin sekä huolehdittava käsihygieniasta. 
 • Minkäänlaisissa hengitystieinfektio-oireissa tai vatsavaivoissa ei saa tulla paikalle. Ilmoittakaa mahdollisesta rokotusajan perumisesta mahdollisimman hyvissä ajoin numeroon 03 4191 4191. 

Jatkossa rokotusjärjestyksessä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta.  FSHKY tiedottaa Forssan lehdessä, verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa, milloin alla mainittujen ryhmien on mahdollista varata koronarokotusaikoja. Kotihoidon työntekijät tiedottavat asiakkaitaan.

1. Koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat 

2. Ikääntyneet ja henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia seuraavassa järjestyksessä 

1.       80-vuotiaat ja sitä vanhemmat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat 

2.       75–79-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat 

3.       70–74-vuotiaat, mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat. 

4.       Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea elimistön vastustuskykyä heikentävä tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus. 

5.       Alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus. 

3. Muu väestö 

Koronaneuvontanumero 03 4191 3000. Koronaneuvontanumerossa ei anneta aikoja koronarokotuksiin.  

**************

8.1.2021
Koronarokotteisiin liittyy tällä hetkellä runsaasti kysymyksiä. 
Tällä hetkellä FSHKY:n alueella ainoa rokottamista hidastava tekijä on rokotteiden saatavuus. Nyt alkuvaiheessa rokotamme terveydenhoitohenkilöstöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti: mitä todennäköisemmin työntekijä työssään kohtaa koronaa sairastavan asiakkaan tai mitä enemmän hän on tekemisissä riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa, sitä nopeammin hänen rokotuksensa pyritään järjestämään. Sitä mukaa kun rokotteita saamme, ilmoitamme rokotettaville terveydenhuollon yksiköille rokottamismahdollisuudesta ja rokotuspäivistä FSHKY:n rokoteryhmän toimesta. 

Väestöstä ensimmäisenä ovat rokottamisvuorossa palvelukeskusten asukkaat ja heidän rokottamisensa alkaa mahdollisimman pian palvelukeskusten henkilökunnan jälkeen.  Pyrimme tiedottamaan myös väestön rokotuksista omalta osaltamme entistä aktiivisemmin epätietoisuuden vähentämiseksi.

Valitettavasti täällä paikallisesti emme voi tehdä mitään rokotteiden antamisen jouduttamiseksi vaan rokotamme juuri niin paljon henkilöitä kuin vain rokotteita saamme, rokotusjärjestyksemme puitteissa.

Rokotteen saamisen jälkeen mikään käytännön ohje arjessa tai työssä ei vielä muutu: asiakkaiden ja läheisten suojaaminen jatkuu toistaiseksi kuten tälläkin hetkellä.