Apuvälineitä
 

Apuvälinepalvelut

Apuvälineyksiköstä lainataan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia perusapuvälineitä ja erilaisia tukia lyhytaikaiseen käyttöön mm. tapaturmien ja leikkausten jälkeen.

Lainaukseen ei tarvita lähetettä. Asiakkaalle voidaan myöntää apuvälineitä myös tarvittaessa lääkinnällisenä kuntoutuksena pitkäaikaiskäyttöön.

FSHKY:n apuvälineyksikkö on osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellista apuvälineliikelaitosta.

Erikoissairaanhoitoon on keskitetty erityistä asiantuntemusta vaativat apuvälineet. Näitä ovat mm. sähköpyörätuolit, moottoroidut painehaavapatjat, ympäristöhallintalaitteet, tietokoneen käytön oheislaitteet ja ohjelmat sekä lasten erikoisapuvälineet. Kun kyseessä on hengitysapuväline, sähköinen liikkumisen apuväline tai moottoroitu patja, apuvälinepalveluun edellytetään aina lääkärin lähetettä.

Alueellisen apuvälinekeskuksen apuvälineasiantuntijat vastaavat erikoissairaanhoidon liikuntavammaisten lasten ja aikuisten apuvälinepalveluista ja kommunikaatioapuvälinepalveluista.

Muut erikoissairaanhoidon apuvälineet

  • näkövammaisten kuntoutusohjaajat vastaavat näkemisen apuvälineistä
  • syöpäsairaiden kuntoutusohjaajat vastaavat syöpäsairaiden apuvälineistä
  • hengityssairaiden kuntoutusohjaajat vastaavat hengityksen apuvälineistä

Kanta-Hämeen keskussairaala - Apuvälinekeskus