Jalkojen hoito 

Jalkojenhoidon ammattihenkilö

Jalkojenhoidon ammattihenkilö toimii terveyskeskuksessa.  Hän ohjaa ja neuvoo jalkojen omahoidossa henkilöitä, joilla on jaloissa tuntopuutoksia tai kovettumia, mutta iho on ehjä. Hän tekee myös jalkojen riskiarvioita. Hänen vastaanotolleen pääsee lääkärin tai hoitajan antamalla ajanvarauksella. 

 Jalkaterapeutti

Jalkaterapeutti toimii sairaalassa ja hänen  työnkuvanaan on ehkäistä ja hoitaa eri sairauksien mukanaan tuomia jalkojen ongelmia. Jalkaterapeutin vastaanotolla suurimman asiakasryhmän muodostavat diabetesta ja reumaa sairastavat. Jalkaterapeutille ohjataan lääkärin tai jalkojen hoidon ammattihenkilön lähetteellä kohdistaen riskiluokka 2-3 potilaisiin. Potilaan jaloista puuttuu suojaava tunto ja jaloissa on toiminnallisia ja/tai rakenteellisia muutoksia ja/tai verenkiertohäiriöitä.

Jalkaterapiassa selvitetään jalkaterapian tarve, sekä hoidetaan jo syntyneitä jalkaongelmia. Jalkaterapeutin erityisosaamista ovat alaraajojen toiminnan ja jalkaterapiatarpeen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, jalkaterän apuvälineterapia sekä muut alaraajoja tukevat terapiat.