Muistihoitaja

Muistihoitaja toimii geriatrian poliklinikalla ja geriatrisella muistipoliklinikalla. Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa muistiin liittyvissä asioissa. Myös omaiset ja hoitoyksiköt voivat tarvittaessa olla yhteydessä muistihoitajaan.

Geriatrinen muistipoliklinikka