Sairaalapastori

Sairaalapastori on tavattavissa potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten.

Ota rohkeasti yhteyttä esimerkiksi silloin, kun

  • haluat keskustella ja kaipaat kuuntelijaa
  • olet peloissasi tai ahdistunut
  • toivot hengellistä tukea, rukousta tai ehtoollishetkeä
  • kuolema tai suru on ajatuksissasi
  • haluat viettää rukoushetken kuoleman lähellä tai sen jälkeen


Sairaalapastori toimii myös henkilökunnan tukena työpaikkapappina ja työnohjaajana sekä organisoi Forssan seudulla saattohoidon vapaaehtoistyötä.

Sairaalapastori tukee potilaiden ja omaisten henkistä ja hengellistä jaksamista heidän omaa vakaumustaan kunnioittaen.

Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Sairaalapastori työskentelee sairaalassa ja avoterveydenhuollossa.