Avosairaala

Avosairaalassa annetaan sairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotona tai palvelukeskuksessa. Toiminta on vaihtoehto osastolla annettavalle hoidolle. Potilas voi siirtyä osastohoitoon halutessaan tai sairaudentilan niin vaatiessa.

Avosairaalassa hoidetaan kaikenikäisiä potilaita ja potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä.

Avosairaalan hoidossa voit olla, kun selviät arjen päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, läheisten tai tukipalveluiden avulla. 

Avosairaalan sairaanhoitajat tekevät hoitokäyntejä arkisin ja viikonloppuisin klo 8 – 21. Lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä.

Yöaikaan potilaamme voivat ottaa yhteyttä päivystyspoliklinikkaan.