Eläinlääkäri tutkii hevosta
 

Eläinlääkärit ja muu ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Eläinlääkintähuolto on osa ympäristöterveydenhuoltoa. 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2022 

AJANKOHTAISTA

Tiedote FSHKY:n ympäristöterveydenhuollon muutoksesta 1.1.2023 alkaen

Ympäristöterveydenhuolto siirtyy Etelä-Hämeessä Riihimäen kaupungille ja Somerolla Salon kaupungille

Ajankohtaista maksullisuudesta elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnassa

Uusi elintarvikelaki ja perusmaksu vuonna 2022

Uusi elintarvikelaki 297/2021 tuli voimaan 21.4.2021. Suurin muutos laissa on uusi perusmaksu, joka peritään vuosittain tavallisten tarkastusmaksujen lisäksi. Valvonnan perusmaksu on 150 euroa vuodessa valvontakohdetta kohden ja maksu otetaan käyttöön vuoden 2022 alkupuoliskolla. Muutoksella mahdollistetaan nykyistä monimuotoisempi viranomaistyö ja valvonnan painopisteen siirtäminen valvontakäynneistä kohti toimijoiden neuvontaa ja valmennusta. 

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita

Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kuten ruoka-aputoimijoilta.

Lisää tietoa perusmaksusta löytyy Ruokaviraston sivulta. 

Terveydensuojelulakiin tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.1.2022 alkaen ja valvonnan perusmaksu otettiin käyttöön. 

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien ja hyväksymistä edellyttävien toimintojen valvonnasta peritään veroluonteinen valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Lisää tietoa perusmaksusta löytyy Valviran sivulta. 


Elintarvikkeet ja koronavirus COVID-19

Aluehallintovirastojen ohje ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta ja valvonnasta

Tämä ohje on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan käytettäväksi sekä viranomaisvalvonnan toteuttamiseksi ja siinä kuvataan tartuntatautilain ja sen nojalla annetun asetuksen määrittelemät rajoitukset ravitsemisliiketoiminnalle 1.6.2020 alkaen.

Usein kysyttyä ravintolatoiminnasta (aluehallintovirasto)

Elintarvikkeet ja koronavirus COVID-19


Uimavedet ja koronavirus COVID-19

Koronaviruspandemian takia on tärkeää huomioida viranomaisten ohjeistukset ja määräykset. Ulkoilua ei kannata kuitenkaan lopettaa, vaan ulkoilla vastuullisesti. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) on julkaissut Uimarantaetiketin pandemian ajaksi. 

Uimarantaetiketissä annetaan seuraavat ohjeet:

 1. Kipeänä jää kotiin! 
 2. Vältä ruuhkaisia rantoja  
 3. Nauti rannasta läheistesi kanssa, pidä muihin kahden metrin turvaväli rannalla ja vedessä. 
 4. Niistä ja yski rannallakin nenäliinaan. Muista hyvä käsihygienia WC:ssä, ulkoliikuntapaikoilla ja lasten leikkipaikoilla. 
 5. Pidä huoli ympäristöstäsi. Huolehdi roskat roska-astioihin tai vie mukanasi. 
 6. Tutustu uimarannan infotauluun ja toimi rannan ohjeiden mukaan. Rantapelastaja ohjeistaa tarvittaessa. 
 7. Ui turvallisesti;
   - pidä lapset käden mitan päässä itsestäsi
   - ui rannan suuntaisesti, huomioi uintialue
   - ui kaverin kanssa

Uimarantaetiketti
Simstrandsetikett

SUH on koonnut ohjeistusta uimahallien ja uimarantojen ylläpitäjille toimenpiteistä, joilla koronavirustartuntojen riskiä voidaan ehkäistä uimahalleissa ja uimarannoilla. Ohjeissa on huomioitu sekä asiakas- että työturvallisuuden näkökulmat. Lue lisää ehkäisemisestä (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry) SUH ry:n sivuilta.Tiedote Ukrainasta pakolaisten mukana tuotaville lemmikkieläimille

Tiedote eläinlääkintähuollon asiakkaille

Lemmikkieläimet ja koronavirus COVID-19

Ruokaviraston sivuilla on julkaistu usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen lemmikkieläimiin ja koronavirukseen COVID-19.

Lemmikkieläimet ja koronavirus COVID-19 


ELL Joanna Lehmusto toimii Laura Toivasen viransijaisena ajalla 30.12.2022-8.1.2023. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta 050 566 9388 tai sähköpostilla joanna.lehmusto@fshky.fi 31.12.2022 saakka ja 1.1.2023 alkaen joanna.lehmusto@riihimaki.fi.

Valvontaeläinlääkärinä 8.3.2021 alkaen toimii Veera Hovila. 

Eläinlääkärit muuttivat Forssasta Siurilan eläinlääkärivastaanotolta 10.1.2017 Jokioisten kunnantalolle eläinlääkärien vastaanotoksi valmistuneisiin tiloihin. Käynti- ja postiosoite on Keskuskatu 29 D, 31600 Jokioinen.


Elina Järvinen aloittaa terveystarkastajan virassa 16.8.2021. Hän hoitaa elintarvike- ja tupakkavalvonnan tehtäviä Forssan ja Someron alueella. Hänet tavoittaa numerosta 03 4191 2316, gsm 050 570 2406 tai sähköpostitse elina.jarvinen@fshky.fi.

Terveysvalvonnan Forssan toimipisteen henkilöstö muutti 15.8.2016 ympäristöterveysasemalta Jokioisten kunnantalolla oleviin tiloihin. Ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan toimipisteen posti- ja käyntiosoite on Keskuskatu 29 C, 31600 Jokioinen.


Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen 

Kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistettiin ja keskitettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee kuluttajapalveluja siltä osin, kun niiden turvallisuudesta ei ole muualla laissa säädetty. Vastuu kuluttaja-palvelujen turvallisuudesta on aina palvelun tarjoajalla. Viranomaisvalvonta on pistokokeenomaista, eikä kaikkia kuluttajapalveluja tarkasteta kuluttajaturvallisuuslainsäädännön nojalla. Valvonta hoidetaan kokonaisuudessaan Tukesista käsin. Tukesin verkkosivuilta löytyvät toimintaohjeet sekä kuluttajille että palvelun tarjoajille tilanteissa, joissa palvelu aiheuttaa vaaraa.

Kuluttajat voivat tehdä ilmoituksen vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta Tukesin verkkosivuilta löytyvällä ilmoituslomakkeella, mikäli asia ei ole korjautunut yhteydenotolla palvelun tarjoajaan.

Palvelun tarjoajien tulee tehdä ilmoitus vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta  (KuTuL 8 §) suoraan Tukesiin verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.