Asumisterveys

Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumishuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojeluviranomainen osallistuu tarvittaessa terveyshaittojen selvittämiseen ja poistamiseen asunnoissa ja yleisissä oleskelutiloissa.

Mikäli epäilet terveyshaittaa;

vuokra-asunnossa tai osakehuoneistossa

Ota yhteyttä huoneiston omistajaan tai isännöitsijään tai taloyhtiön edustajaan. Jos omistaja tai isännöitsijä ei ryhdy selvittämään tai korjaamaan terveyshaittaa, voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan.

omassa omakotitalossa

Nopeimmin saat terveyshaitan selvitettyä kääntymällä suoraan kuntoarvioita ja sisäilmaselvityksiä tekevien yritysten puoleen. Tärkeintä on saada selville sisäilmaongelman aiheuttaja ja sen jälkeen suunnitella sekä toteuttaa tarvittavat korjaustoimenpiteet. Voit myös ottaa yhteyttä terveystarkastajaan lisäohjeita saadaksesi.

julkisissa oleskelutiloissa tai majoitustiloissa

Ota yhteyttä laitoksen johtajaan. Useimmilla julkisilla tiloilla ja laitoksilla on valmiit toimenpidemallit terveyshaittaepäilyjä varten. Voit myös ilmoittaa epäilyksistäsi terveydensuojeluun.

työpaikallasi

Ota yhteyttä työnantajaasi sekä työpaikkasi työsuojeluyksikköön.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat oireita, joiden epäilet liittyvän sisätiloihin. Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee aina ilmoittaa myös rehtorille sekä kouluterveydenhuoltoon. Työtiloihin liittyvistä oireista tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon.

Asumisterveysohje
Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)
Työsuojelu (Aluehallintovirasto)
Ympäristöterveys (THL)
Hometalo ja kosteusvaurio (THL)
Radon (Säteilyturvakeskus STUK)
Asuntokaupan kuluttajaoikeusneuvoja
Sisäilmayhdistys 
Hengitysliitto
Allergia- ja astmaliitto
Asumisterveysliitto (Aste ry)
Kosteus- ja hometalkoot (Ympäristöministeriö)