Elintarvikehuoneisto

                       

Elintarvikehuoneistot; ilmoitukset ja hakemukset

Ennen elintarvikehuoneiston käyttöönottoa toimijan tulee tehdä aloitusilmoitus.

Elintarvikealan toimijan ilmoitus elintarvikehuoneistosta (uusi toiminta tai olennainen muutos)

Myös toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta sekä toimijan vaihtumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

Ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai omistajan vaihtumisesta

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Toimijan ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (uusi toiminta tai olennainen muutos)

Toimijan tiedotus liikkuvan elintarvikehuoneiston aikomuksesta toimia toisella paikkakunnalla

Hakemus tehdään liha-, kala-, kananmuna- ja maitolaitoksista sekä varastolaitoksista. Laitoksen tilat ja toiminta on oltava hyväksytty ennen kuin toiminnan voi aloittaa.

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus - kala-alan laitos
Elintarvikehuoneiston ja/tai omavalvontasuunnitelman hyväksymishakemus - liha-alan laitos
Elintarvikehuoneiston ja/tai omavalvontasuunnitelman hyväksymishakemus - maitoalan laitos
Elintarvikehuoneiston ja/tai omavalvontasuunnitelman hyväksymishakemus - muna-alan laitos
Elintarvikehuoneiston ja/tai omavalvontasuunnitelman hyväksymishakemus - varastolaitos

Alkutuotanto

Alkutuotannon ilmoitus tehdään esim. hunajan myynnistä (enintään 2 500 kg vuodessa) tai raakamaidon myynnistä (enintään 2 500 kg vuodessa) suoraan lopulliselle kuluttajalle.

Lisää alkutuotannosta
Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Kontaktimateriaalit

Kontaktimateriaaleja ovat elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, kahvin- ja vedenkeittimet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, ovat kontaktimateriaaleja.

Kontaktimateriaaleja markkinoille saattavilla toimijoilla (valmistajat, tukkukauppaa harjoittavat toimijat, maahantuojat ja -viejät) on velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita siitä riippumatta, mistä kontaktimateriaalista tai – tarvikkeesta on kysymys.  Ilmoitusvelvollisuus on tullut voimaan elintarvikelain muutoksen myötä 1.9.2010 ja sillä halutaan varmistaa kontaktimateriaalien turvallisuuden valvonta. 

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus valvontaviranomaiselle toimipaikastaan ja toiminnastaan